Med det grønne skiftet og overgang til fornybare bioressurser, bør Innlandet ha en fordel med sine ressurser både innen mat- og skogproduksjon. Men råvareprodusenter blir sjelden vinnerne, det er nødvendig med industri som bearbeider ressursene og skaper de unike produktene, for å kunne ta ut verdiene av råstoffene. Fokuset på å bygge bioindustri er derfor avgjørende det neste tiåret, men det er selvsagt store muligheter også innen annen industri.

Konkurransen er hard i markedet og for å lykkes må man ha unike produkter som dekker kundebehov. Klosser Innovasjon har kompetanse og verktøy for sammen med gründere og etablerte bedrifter å kunne skape mer innovasjon og konkurransekraft. Det er gøy å se at dette gir resultater, og vi ser et økende antall nye bedrifter som ikke bare overlever, men vokser og skaper arbeidsplasser. Likevel mener jeg det er mest spennende at vi får nyetablering av industri og ny vekst i etablerte industribedrifter. Sammen med 7sterke (industrien), kommuner og fylkeskommunen har vi greid å snu utviklingen i Sør-Hedmark til vekst. Industribedrifter investerer og øker produksjonen, industri flytter inn i regionen og det etableres ny industri som Salsus og Nordisk Massivtre. Dette gir optimisme for det nye tiåret, og vi jobber med slik industriutvikling i hele Hedmark, og er klar til å bidra i det nye fylket Innlandet.

Skal Innlandet lykkes i det nye tiåret er kompetanse den viktigste ressursen. Da trenger vi universitet som utdanner kandidater både til næringslivet og samfunnet ellers. NTNU er allerede på plass i Gjøvik og i 2020 blir sannsynligvis også Høgskolen i Innlandet (INN) et universitet. Klosser Innovasjon jobber sammen med INN for å skape nye studier som utdanner til det behov næringslivet har. Vi har fått på plass et studium innen digital ledelse med meget god søking fra studenter. I 2020 starter Norges første studium i bærekraftsøkonomi ved Handelhøgskolen, INN i Kongsvinger. Dette reflekterer behovet for kandidater som kan digitalisering og bærekraft. I tillegg arbeider vi for å styrke studiet i kommersiell bioøkonomi ved INN i Hamar. Skal vi bygge mer bioindustri trenger vi kandidater som kan dette fagområdet. Norges ledende grønne næringsklynge NCE Heidner Biocluster ledes fra Klosser Innovasjon i Hamar, og trenger både utdanning og forskning innen bioøkonomi lokalt.

Jeg er derfor betinget optimist til at Innlandet kan lykkes i det nye tiåret. Mange piler peker i riktig retning, men felles innsats og hardt arbeid må til. Så håper jeg at et nytt fylke leder til mer samarbeid på tvers av regionene for innovasjon og vekst.

Frank Larsen
Administrerende direktør i Klosser Innovasjon

Administrerende direktør Frank Larsen (fra venstre) i Klosser Innovasjon og styreleder Nils Arne Nordheim.