Verden må produsere mer mat og på en mye mer bærekraftig måte og på samme areal som før. Dette kan ikke løses uten ny teknologi.

Det kom fram da konsortiet NCE Heidner Biocluster, T-Lab, Mære Landbruksskole og Klosser Innovasjon inviterte til en times diskusjon om temaet på Arendalsukas åpningsdag mandag.

Programmet ble streamet og vil i etterkant bli delt på Klossers Facebook-side.

I tillegg kommer det en stor utvikling innen behandling og prosessering av maten – foodtech. Vi må både finne nye proteinkilder som alternativer til kjøtt, og bioteknologi for å produsere proteiner og produkter som vi forbrukere vil spise. Dette er bakgrunnen for arbeidet med et landslag for agrifoodteknologi.

Kristiane Haug Berg fra NCE Heidner BioCluster, Håvard Belbo fra T:Lab og Frank Larsen fra Klosser Innovasjon viste i sine innledninger til bakgrunnen for en slik nasjonal satsing for å bygge en leverandørindustri. Vi står ovenfor en digitalisering av jordbruket hvor det blant annet tas i bruk sensorer, styringssystem, droner, maskinlæring og bioteknologi. Dette vil revolusjonere jordbruket, og vi fikk på møtet innsikt i bredden av norske selskap som allerede arbeider innen feltet agriteknologi.

STÅR SAMMEN: Trøndelag og Innlandet står sammen om satsingen på landslaget for Agrifoodtech. Fra venstre Håvard Belbo fra T:Lab, Kristiane Haug Berg fra NCE Heidner BioCluster og ordstyrer Ola Hedstein, som også er partner i Rethink Food.

INTERNASJONALT: – Dette er superbra, og det er et landslag fordi vi jobber internasjonalt hver eneste dag, sa Kristin Malonæs i Geno i samtalen med ordstyrer Ola Hedstein.

Felles for selskapene er at de bruker det norske markedet for uttesting av ny teknologi, men de må ut internasjonalt for å lykkes kommersielt. Noen av selskapene har fått en første fot i det internasjonale markedet, men bedriftene DAT ved Kristian Kaurstad Morthen, Agdir ved André Skoog Bondevik og Geno ved Kristin Malonæs var enige om at en landslagssatsing er viktig for at selskapene skal kunne ta sin andel av det store internasjonale markedet innen agrifoodtech.

DIGITALISERING: Frank Larsen i Klosser Innovasjon påpekte at vi står overfor en storstilt digitalisering av jordbruket, hvor det blant annet tas i bruk sensorer, styringssystem, droner, maskinlæring og bioteknologi, noe som vil revolusjonere jordbruket.

Slik var programmet under Arendalsuka 15. august 2022:

12:30 – 12:35: Velkommen – Teknologi og kunnskap skaper bioøkonomi. Fylkessamarbeid om verdiskaping på fornybare bioressurser fra jord, skog og hav. Ledere for hovedutvalg Næring Per Olav Hopsø (Trøndelag) og Per Gunnar Sveen (Innlandet).

12:35 – 12:40: Pitch – dette er AgriFoodtech. Frank Larsen, adm.dir. Klosser Innovasjon.

12:40 – 12:50: Et samlet LANDSLAG rigget for suksess. Kristiane Berg, daglig leder NCE Heidner Biocluster og Håvard Belbo, daglig leder T:lab.

12:50 – 13:00: LANDSLAGET – Bedrifter og teknologi klare for å erobre verdensmarkedene. Eksempler på hvordan norsk agrifoodtech skaper en fornybar og bærekraftig framtid. Med André Skoog. Bondevik, daglig leder i Agdir og Kristian Kaurstad Morthen, CEO Dimensions Agri Technologies.

13:00 – 13:10: En ny eksportindustri trer frem. Innovasjon Norge, direktør Eva Camerer SIVA, spesialrådgiver Bjørn-Arne Skogstad.

13.10 – 13.25 Panelsamtale. Bedrifter og kretser ønsker et landslag – hvordan tar vi dette videre? Even Aleksander Hagen fylkesordfører Innlandet (Ap), Per Olav Hopsø leder hovedutvalg Næring i Trøndelag (Ap), Kristian Kaurstad Morthen Dimensions Agri Technologies, André Skoog Bondevik Agdir, Bjørn-Arne Skogstad spesialrådgiver Siva, Frank Larsen adm.dir. Klosser Innovasjon.

13.25 – 13.30: Suksess må gjenskapes – Norge bør forbli en ledende eksportør av bioteknologi. Kristin Malonæs, administrerende direktør i Geno. Partner i Rethink Food, Ola Hedstein, ledet seminaret.