Nis Valentin Nielsen

Innovasjonssjef

Nis er utdannet innen bioteknologi fra Aarhus Universitet og har...

Nis Valentin Nielsen

Innovasjonssjef

Nis er utdannet innen bioteknologi fra Aarhus Universitet og har...