Mapei vil bidra til kraftige CO2-kutt med etablering av forskningssenter for bærekraftig betongteknologi i Nord-Odal. Nyheten ble lansert med statsminister Jonas Gahr Støre 14. november.

Vil kutte klimagassutslipp

Produksjon av sement krever betydelige mengder energi og er en kilde til store klimautslipp. Betongproduksjon er alene ansvarlig for 7-9% av verdens klimagassutslipp. Dette prosjektet forventes å bidra til en reduksjon på mer enn 450.000 tonn CO2, og vil med det kunne bidra til kutt tilsvarende ca. 7% av den norske fastlandsindustriens planlagte utslippskutt i 2030.

– Vår ambisjon er å utvikle verdens mest bærekraftige betong. Vi er glad for støtten til å kunne teste ut og iverksette løsninger for å kunne produsere høykvalitets betong med over 50% redusert CO2-utslipp. Vi håper å utvikle nye produkter som kan øke levetiden for bygg og annen infrastruktur med 10-50 år, sier administrerende direktør Trond Hagerud i Mapei AS.

Teknologien som utvikles ved det nye senteret i Nord-Odal vil etter hvert rulles ut internasjonalt.

– Mapeis ambisjoner for denne satsingen strekker seg langt utover landets grenser. Vår kompetanse på sement og betong er allerede høy, og med et slikt senter vil vi også tiltrekke oss internasjonal kompetanse, sier Hagerud.

På lanseringen fortalte Hagerud at eierne og ledelsen i Mapei-konsernet har besluttet å kraftig utvide laboratoriene i Nord-Odal og etablere et forskningssenter innen bærekraftig betongteknologi i kommunen.

Bilde: Fra venstre statsminister Jonas Gahr Støre, ordfører i Nord-Odal kommune Odd Sløtte, adm. dir. i Mapei Trond Hagerud, fylkesordfører Thomas Breen

Banebrytende prosjekt

Klosser Innovasjon har hatt privilegiet av å være deltaker på reisen fra idé til dagens lansering. For Klosser er dette et svært viktig prosjekt. Mandatet er å bidra til grønn vekst i den eksisterende industrien i Innlandet.

– Det har vært en utfordrende, men utrolig givende prosess. I arbeidet har vi sammen med Mapei hatt et tydelig mål for øye: Å tydeliggjøre og dokumentere hvordan et forskningssenter for bærekraftig betongteknologi i Nord-Odal, kan legge grunnlag for en mer bærekraftig fremtid – nasjonalt og internasjonalt forteller Lars Gillund, daglig leder i Klosser Innovasjon Kongsvinger.

Mapeis engasjement for bærekraftig betongteknologi er et enestående eksempel på hvordan Klosser jobber med industriaktører. En bedrifts unike idé støttes og bearbeides sammen med bedriften slik at den leder frem til et prosjekt som realiseres.

– Senteret som Mapei etablerer representerer derfor ikke bare fremtiden for bærekraftig bygging, men det er også et eksempel på et prosjekt der klare visjoner, samarbeid og innovasjon gir opphav til helt nye løsninger som styrker den norske eksportindustrien forteller Gillund.

Støtte fra Innovasjon Norge

Mapei AS får 25,6 millioner kroner i finansiering fra Innovasjon Norge til forskning og utvikling av ny bærekraftig og klimareduserende betongteknologi og resirkuleringsløsninger.

– Norge kan bli verdensledende på bærekraftig betong for våte og kalde klima. Det planlagte forskningssenteret skal utvikle kompetanse på betong, særlig for våte og kalde klima, i tillegg til å utvikle løsninger som vil gi kraftige CO2-kutt. Det er viktig, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

De planlagte forskningsprosjektene som nå får støtte fra Innovasjon Norge vil være en viktig satsing for at hjørnesteinsbedriften kan styrke kompetansearbeidsplassene i Nord-Odal.

– Mapeis prosjekt tikker av på alle våre kriterier for å tildele finansiering. En slik innovasjon i bransjen er viktig for å få kuttet store klimagassutslipp, det bidrar til flere kompetansearbeidsplasser og eksport. Dette kan gi store positive ringvirkninger i distriktet, sier direktør i Innovasjon Norge Innlandet, Sverre Bjørnstad.

Totale kostnader for prosjektet er på 126,8 millioner kroner. Dette inkluderer et eget bygg til 24,3 millioner kroner. Finansieringen til Mapei fra Innovasjon Norge gis i form av et miljøteknologitilskudd på inntil 13,1 millioner kroner og et distriktsrettet bedriftsutviklingstilskudd på inntil 12,5 millioner kroner.

Adm. direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli

Daglig leder i Klosser Innovasjon Kongsvinger, Lars Gillund