Med JodaPros videoløsning til et stemmestyrt og hodemontert videokamera skal pasienter i Innlandet få enda bedre akutthjelp. Nå prøves løsningen ut av ambulansepersonell.

Ved hjelp av kameraet kan ambulansepersonell sende både lyd og bilder til legestøtte, slik at pasienten får riktigst mulig behandling. Dermed kan man på et tidligst mulig stadium ta avgjørelsen på om pasienten eventuelt skal sendes videre og til hvilket sykehus.

Bak den nye bedriften JodaPro AS står Kristil Erla Håland, bosatt i Asker, men med firmaadresse Hamar. Håland påpeker at innovasjonen er initiert av Sykehuset Innlandet, og at det derfor er naturlig at bedriften får tilhørighet i Hamar. Særlig med tanke på at selskapet nå skal bygges opp og at de etter hvert skal ansette flere flinke folk til å bringe bedriften videre.

Inkubator hos Klosser
JodaPro AS har nylig blitt tatt opp som inkubatorbedrift hos Klosser Innovasjon, og Håland har stor tro på at bistand fra lokale krefter vil hjelpe Jodapro AS til å få det beste utgangspunktet og til å bli en bærekraftig bedrift som kan vokse ut fra Innlandet.

– Verdien av å sitte tett med andre gründerbedrifter som også kjenner til VR- og AR-arbeid er også av stor betydning, sier Håland.

Klosser Inkubator vil være en støttespiller for JodaPro, og vil hjelpe bedriften med blant annet innhenting av investorkapital, forretningsutvikling, nettverk, internasjonalisering og søknader om finansiering.

– JodaPro er et spennende innovasjonscase som vi ser fram til å jobbe med fremover, sier inkubatorrådgiver Petter Høy ved Klosser Innovasjon.

STORE AMBISJONER: Kristil Erla Håland hos JodaPro håper å ta systemet ut i Skandinavia.
Foto: Privat

Bedre beslutninger
Et hodekamera med avanserte funksjoner og to-veis-kommunikasjon mellom ambulansearbeider og lege skal sørge for at det tas raskere og bedre beslutninger før pasienten når sykehuset.

– Innovasjonen er så bra at dette bare må ut i landet og ut i resten av Skandinavia, uttaler Kristil Erla Håland i et intervju med Hamar Dagblad.

Håland forklarer at digital samhandling er satsingsområde for Sykehuset Innlandet, der målet er å lansere tjenesten også i enklere versjoner på nettbrett og smarttelefoner. Hun understreker at systemet ennå ikke er ferdigutviklet, selv om man har gode piloter og prototyper. Nå testes utstyret ut i tre ambulanser i Gjøvik, Dokka og på Koppang.

– Det har blitt forsket mye rundt dette systemet, og man har funnet at det er lurt. Vi tenker at innovasjonen er så bra at den må ut raskt. Vi håper å få til løsninger for alle de vel 50 ambulansene til Sykehuset Innlandet, og så skal det videre ut til landets 500 ambulanser før vi vender blikket ut i Skandinavia, sier Håland til Hamar Dagblad.