- Vi er veldig glade for at vår inkubator er en del av det nye inkubasjonsprogrammet, og er stolte av å bli bedømt til å være blant de beste i landet, sier inkubatorleder Werner Melby i Klosser Innovasjon.

Torsdag 1. desember offentliggjorde Siva hvem som blir operatører i det nye inkubasjonsprogrammet fra 2023-2032.

  • Vi er svært fornøyde med og stolte over å få en bedømmelse fra Siva som viser at vi er blant toppinkubatorene i landet, sier Werrner Melby som leder Klosser inkubatorprogram.

Bistår 80 bedrifter årlig

Klosser Innovasjons inkubator jobber årlig med om lag 80 bedrifter, både små og store, lokalisert fra Nord-Østerdal i nord til ned til Kongsvingerregionen i sør.

  • Vi erfarer at tilstedeværelse gir resultater, og gjennom våre kontorer i Kongsvinger, Hamar, Elverum, Tynset og Kirkenær kan vi tilby næringslivet bistand der de er, sier inkubatorleder Kristian Bakke Haugen.

I Klossers inkubatorprogram får bedriftene både individuell rådgiving og oppfølging, samt at alle bedriftene kan møtes i en digital plattform med tilgang til ulike kurs, nettverk og faglig påfyll.

  • Inkubatoren er vårt viktigste verktøy for å hjelpe gründere til å etablere bedrifter med stort vekstpotensial, samt å bidra til eksisterende bedrifter med vekstambisjoner. Det å være en del av det nasjonale inkubatorprogrammet gir både gründervennlige priser og en garanti for høy kvalitet, sier Melby.

Nye talenter i stallen

Tildelingen av midler gjør at Klossers inkubator også framover kan bistå næringslivet med etablering, innovasjon, utvikling, finansiering og nettverk.

  • Vi jobber med mange spennende bedrifter som Salsus, Onsite Security og Nanopow, og vi har nye talenter i stallen som Ellingsen Technologies, Hypex Bio Norge as med miljøvennlig sprengstoff og BIPV med solcellepaneler, sier Melby.

Han påpeker at Klossers inkubator har spesialisert seg på bedrifter med teknologi og produkter innen utnyttelse av bioressurser, samt generelt innen digitalisering og industri.

Inkubator-bedriften Salsus produserer fantastiske fonder og sauser med høyteknologisk produksjon og ferske norske råvarer samtidig som de begrenser matsvinn. De har blant annet fått bistand i et utviklingsprosjekt for bruk av restavfall samt med finansiering, logistikk og bemanning.

Strategi og finansiering

Inkubator-bedriften Onsite Security har selv løftet fram inkubatorens støtte som viktig for at de skulle kunne komme i gang med veksten. Som inkubator-bedrift har de fått hjelp med nødvendige strategier og innhold for å kunne få godkjent søknader hos innovasjon Norge og andre, samt fått bistand til å finne riktige investorer.

Basert på SIVAs innstilling har Innlandet fylkeskommune valgt å bevilge 4 millioner kroner til Klossers inkubatorvirksomhet.

Les mer om våre tilbud for gründere og startups:  https://klosser.no/grunder-og-startup/

FORNØYDE: Inkubatorlederne Werner Melby (fra venstre) og Kristian Bakke Haugen er svært fornøyde med at Klossers inkubator er en del av det nye inkubasjonsprogrammet.

FAKTA

Fra 1. januar 2023 starter ny programperiode for Sivas inkubatorprogram der 35 inkubatorer på landsbasis er tatt opp. Bærekraftig omstilling, digitalisering, vekst og økt eksport er sentrale stikkord. Inkubasjonsprogrammets visjon er å utvikle fremtidens bærekraftige vekstbedrifter. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping gjennom å utløse vekst i etablerte virksomheter, samt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter. Norge skal øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030.

Inkubator

En inkubator er et innovasjonsselskap, eller del av et innovasjonsselskap. Disse bidrar til etablering og utvikling av nye bærekraftige vekstbedrifter og skaper vekst i etablert næringsliv gjennom å tilby og tilgjengeliggjøre rådgiving innenfor forretningsutvikling og kommersialisering til en subsidiert kostnad. Inkubatorene skal bidra til økt eksport gjennom bistand til vekst og skalering i bedriftene. De tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen.

Kilde: Siva