Klosser Innovasjon har blitt Klimapartner, noe som understøtter vårt arbeid med å bistå bedrifter i å utvikle mer bærekraftige forretningsmodeller.

Klimapartnere er et nasjonalt nettverk av private og offentlige virksomheter som har som hovedmål å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling. Partnerskapet tilbyr regionale og effektive møteplasser for å lære, heve kunnskap og dele erfaringer. Klimapartnere Innlandet ledes av Innlandet fylkeskommune og er et voksende partnerskap med i dag 23 medlemmer.

Klosser Innovasjon er et kompetanse- og innovasjonsmiljø som arbeider for å skape vekst hos bedrifter i Innlandet og innen bioøkonomien nasjonalt. Gjennom Klosser Resiliens får bedrifter bistand i å gjøre bærekraft til innovasjonskraft.

Å bli klimapartner understøtter vårt arbeid med å bistå næringslivet i å utvikle mer bærekraftige forretningsmodeller. Vårt oppdrag er å ruste bedrifter for framtida, og den framtida innebærer mye strengere krav til bærekraftig forretningsdrift, og stor etterspørsel etter nye klimaløsninger.

Samarbeid på tvers og erfaringsdeling er en viktig nøkkel for å få dette til og her kan klimapartnerskapet spille en viktig rolle, sier prosjektleder og bærekraftansvarlig Brit Rønning Johansen i Klosser Innovasjon.

Det er selvfølgelig også viktig for oss å også gjøre det vi kan for å redusere klimautslipp fra egen virksomhet, forteller hun.

Som klimapartner forplikter Klosser Innovasjon seg blant annet til å arbeide systematisk med egen miljøpåvirkning og gjennomføre årlige klimaregnskap.

Les mer om hvordan Klosser Innovasjon bistår bedrifter i deres bærekraftsarbeid HER.

FORPLIKTER: Som klimapartner forplikter Klosser Innovasjon seg til å arbeide systematisk med egen miljøpåvirkning. Fra venstre Lise Urset fra Hamar kommune, Amund Hagen Kristiansen, leder for Klimapartnere Innlandet, og Brit Rønning Johansen fra Klosser Innovasjon under signeringen.