Er det deg vi søker etter? Vi trenger prosjektkoordinator innen bærekraft og innovasjon. Bli med på laget som skal skape fremtidens robuste bedrifter ved å omdanne bærekraft til innovasjonskraft.

Klosser Innovasjon AS er et av Norges ledende innovasjonsselskap. Klosser Resiliens™ har samlet beste praksis innen bærekraft og innovasjon som gjør arbeidet med forretningsutvikling til en konkret og lønnsom prosess. Vårt strategiske rådgivningsteam ruster enkeltbedrifter og klynger til både å håndtere skjerpede bærekraftskrav, utforske muligheter og bidra til at det skapes helt nye sirkulære forretningsmodeller. Vi opplever stor etterspørsel, og nå ønsker vi deg med på laget for å kunne løfte satsingen ytterligere!

Dette er Klosser Resiliens™

Resiliens betyr evne til å takle og komme styrket ut av endringer, hvilket er kjernen i Klosser Innovasjons oppdrag – å bidra til robuste bedrifter som er godt rustet for framtida. I Klosser Resiliens™ kombinerer vi bærekraft, innovasjon og forretningsutvikling, og hjelper bedrifter med å gripe mulighetene som oppstår ved at næringslivet skal omstilles til grønn virksomhet.

Ønsker du du å søke?

Les mer om stillingen her (Finn-kode: 298530887): https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=298530887

Søknadsfrist er 3. mai 2023 og kontorsted er Elverum/Hamar.

Dette er oppgavene som ligger til stillingen

• Planlegge og gjennomføre bedriftsrådgivning og workshops innen bærekraftstrategi og -innovasjon (både for enkeltbedrifter og bedriftsklynger)
• Markedsføring og salg av Klosser Resiliens™ samt Klosser Innovasjons øvrige tilbud og tjenester til bedrifter og gründere
• Bistå med faglig og kommersiell utvikling av Klosser Resiliens™ samt andre prosjekter og tilbud i Klossers tjenesteportefølje (bl.a. MoveCluster, bedriftsklynger/industrielle symbioser)
• Praktiske oppgaver knyttet til organisering, koordinering og rapportering i forbindelse med arrangementer og gjennomføring av workshops

Dette er kompetansen vi ser etter

• Utdanning og/eller erfaring med arbeid innen bærekraft, sirkulærøkonomi, innovasjon og forretningsutvikling
• Erfaring fra næringsliv og industri, gjerne knyttet til bioressurser, teknologi eller råvare/restressursbruk
• Erfaring med prosjekt- og prosessledelse/fasilitering er en fordel
• God beherskelse av Microsoft-verktøy samt bruk av digitale kommunikasjonskanaler
• Behersker norsk godt – skriftlig og muntlig formidlingsevne
• Nyutdannede studenter innen bærekraft/innovasjon oppfordres til å søke

Vil du vite mer: Ta gjerne kontakt med Regine

Regine Behrens Dyreng

Stilling: Leder for Klosser Resiliens og Elverumregionen
Telefon: 400 21 350
E-post: regine@klosser.no

Regine har designutdannelse fra Coventry University og masterfag i innovasjon og nytenking fra NTNU. Hun har 25 års rådgivererfaring innen innovasjon, strategisk posisjonering og brukerdrevet design. De siste 15 årene har Regine hatt fokus på forretningsutvikling og DesignThinking med en helhetlig forståelse for hvordan bedrifter skal ledes gjennom et utviklings- og innovasjonsløp. I Klosser Innovasjon trives hun godt i rollen som fasilitator, kompetansebygger og prosessdriver. Regine har ansvar for innovasjonsprogrammet Klosser Resiliens som tar utgangspunkt i bærekraftsmuligheter og -utfordringer. Hun har kontorplass i Elverum og  bistår også næringslivet som prosjekleder i biohuben Sirkulære Solør, 6Kloke (industriklyngen i Elverumregionen) og MoveCluster (sport og fritidsklynge).

På fritiden har Regine hatt mange styreverv i ulike lag og foreninger, særlig knyttet til idrett og kultur og sitter også som styremedlem i Elverum Vekst.

Regine Behrens Dyreng

Leder for Klosser Resiliens og Elverumregionen
Telefon: 400 21 350