Tradisjonsbedriften Stantek ser nye muligheter for vekst. Nå har de investert millioner i roboter og planlegger nyansettelser.

Industribedriften Stantek i Kongsvinger ser store muligheter for vekst, og planlegger for en omsetningsøkning fra 27 millioner kroner i 2019 til 40 millioner i 2021.

– Vi trengte å utvikle oss, og er i ferd med å ta nye steg. Ved hjelp av god veiledning fra Klosser Innovasjon har vi gått gjennom framtidsmulighetene, og har laget en bred plan for satsingen videre. Særlig handler det om å bli mer aktive innenfor salg og markedsføring, sier daglig leder Hallvard Sletmoen og markedsansvarlig Sveneric Skoglund til avisa Glåmdalen.

Inkubator er et nasjonalt vekstprogram som skal bidra til at gründere og bedrifter med vekstpotensial lykkes med sine ambisjoner og innovasjonsprosjekter. Klosser Innovasjons inkubator bidrar til å utvikle eksisterende bedrifter og oppstartsbedrifter gjennom rådgivning, tilførsel av relevant kompetanse, nettverk og kapital.

Familiebedriften ble etablert i 1945 og produserer forskjellige produkter laget av tynnplater i metall. Hovedvirksomheten har vært produksjon av stanse- og tynnplateprodukter som underleverandør til annen industri.

VIL VOKSE: Industribedriften Stantek planlegger for vekst. Fra venstre daglig leder Hallvard Sletmoen i Stantek as, forretningsutvikler Ida Marie Huse Gulbrandsen i Klosser Innovasjon og markedsansvarlig Sveneric Skoglund i Stantek as. Foto: Per Håkon Pettersen/Glåmdalen

Industribedriften Stantek i Kongsvinger ser store muligheter for vekst, og planlegger for en omsetningsøkning fra 27 millioner kroner i 2019 til 40 millioner i 2021.

– Vi trengte å utvikle oss, og er i ferd med å ta nye steg. Ved hjelp av god veiledning fra Klosser Innovasjon har vi gått gjennom framtidsmulighetene, og har laget en bred plan for satsingen videre. Særlig handler det om å bli mer aktive innenfor salg og markedsføring, sier daglig leder Hallvard Sletmoen og markedsansvarlig Sveneric Skoglund til avisa Glåmdalen.

Inkubator er et nasjonalt vekstprogram som skal bidra til at gründere og bedrifter med vekstpotensial lykkes med sine ambisjoner og innovasjonsprosjekter. Klosser Innovasjons inkubator bidrar til å utvikle eksisterende bedrifter og oppstartsbedrifter gjennom rådgivning, tilførsel av relevant kompetanse, nettverk og kapital.

Familiebedriften ble etablert i 1945 og produserer forskjellige produkter laget av tynnplater i metall. Hovedvirksomheten har vært produksjon av stanse- og tynnplateprodukter som underleverandør til annen industri.

METALLPLATER: Markedsansvarlig Sveneric Skoglund (til venstre) og daglig leder Hallvard Sletmoen i Stantek med noe av det Stantek produserer. Foto: Privat

I dag står flere ledende industribedrifter i Norge på kundelisten. Først presses og formes metallplatene hos Stantek, før de sendes ut til overflatebehandling hos andre bedrifter. Deretter kommer platene tilbake til Stantek, settes sammen og kompletteres. Bedriften har per i dag 17 ansatte fordelt på 14 årsverk.

Ifølge Glåmdalen har Stantek gjennom de siste årene investert over 10 millioner kroner i roboter og mer moderne produksjonsutstyr. Dette for å kunne lage flere og bedre produkter, men også for å gjøre arbeidsoppgavene mindre ensformige for de ansatte. Robotene fører nemlig ikke til færre ansatte, heller tvert imot.

– Planen er å øke med tre-fire ansatte, og å bruke den nye teknologien til å øke produksjonen – og dermed omsetningen – vesentlig, understreker bedriftsledelsen til Glåmdalen.