I dag ble Innoverksted åpnet med en flott markering på Terningen Arena i Elverum. Innoverksted er en fysisk møteplass og arena for tverrfaglig samskaping, idéutvikling, visualisering og læring innenfor helse.

– Gjennom innoverkstedet legges det til rette får å arbeide på tvers innen helse og velferd i Innlandet. I samarbeid med Helseinn har vi derfor etablert en helseinkubator, forteller inkubatorleder i Klosser Innovasjon, Kristian Bakke Haugen.

Tilbyr et innovasjonsøkosystem
– Gjennom innoverksted har vi plassert helseinkubatoren i innovasjonsmiljøene i Helseinn og Klosser Innovasjon. Sammen tilbyr vi et spennende og unikt innovasjonsøkosystem for oppstartsbedrifter og mer etablerte bedrifter, forklarer Bakke Haugen.

– Gjennom dette økosystem for helsebedrifter og entreprenører vil Helseinkubatoren fasilitere innovasjon og verdiskaping i Innlandet. Sammen med inkubatoren kan ambisiøse bedrifter og entreprenører skape nye tjenester og produkter raskere og bedre, sier Bakke Haugen.

Økt verdiskaping
Klosser Innovasjon er et sterkt innovasjons- og utviklingsmiljø med kontorer på Hamar, Kongsvinger og Tynset.
– Snart åpner vi også et kontor sammen med Helseinn på Terningen Arena i Elverum, sier Bakke Haugen.
– Vi har bred kompetanse innen kunnskapsbasert næringsutvikling og innovasjon. Helseinn er en tverrsektoriell samlings- og utviklingsarena innen helse i Innlandet. Klyngen har over 40 medlemmer fra privat, offentlig og frivillig sektor, og sammen tilbyr vi et bredt spekter av ulike tjenester, fortsetter han.

– Hos helseinkubatoren vil du som entreprenør eller bedrift få tilførsel av blant annet relevant kompetanse, rådgivning og tilgang til forskningsmiljøer og samarbeidspartnere. Vi i helsinkubatoren vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg med å nå dine vekst- og utviklingsmål, sier han.

Helseinkubatoren inngår som en del av inkubatorprogrammet til Klosser Innovasjon, og er en offentlig finansiert SIVA-inkubator.

Les mer om Klosser Inkubator
Les mer om Helseinn

Se bilder fra åpningen