Stange-bedriften Eltosea holder til på tørrskodde Innlandet, men har sitt marked ute i det stormfulle havgapet. Selskapet har utviklet standard strømfordelingsskap til havbruk, som gjør det lettere å ivareta stabil strøm til fiskemerder.

Selskapets kunder er oppdrettere langs hele norskekysten, som i økende grad etterspør robuste strømfordelingsskap til merdene. Det er viktig at strømskapene skal tåle det krevende kystmiljøet, men også at de er enkle å bruke for de som jobber på merdene.

Strøm trygt og enkelt

– Vi tilbyr «plug and play» noe som gjør det trygt og enkelt for oppdretterne, sier Tone Flytlie, som driver bedriften Eltosea fra garden på Stange sammen med samboer Ole Galgum.

«Plug and play» innebærer at de leverer en komplett løsning som inkluderer strømfordelingsskap med brakett og ferdig kappede sjøkabler med påmontert CCE-kontakter. Hele monteringsjobben utføres enkelt av de ansatte.

Tidligere måtte man leie inn personell for å rette opp feil dersom det skjedde en hendelse med et strømskap ute på en fiskemerd, og strømskapet måtte da demonteres og tas inn til land for reparasjon.

– Det kunne gi lang nedetid og føre til stor omsetningssvikt for oppdretteren. Med vårt strømskap er det bare for oppdretterne selv å plugge inn nytt skap. Og når merdene skal flyttes er det bare for oppdretteren å trekke ut pluggen, hekte av skapet og flytte i vei, forklarer Flytlie.

SATSER SAMMEN: Tone Flytlie og samboer Ole Galgum driver bedriften Eltosea sammen fra gården i Stange.

Pandemien ga bråstopp

Bedriften ble etablert i 2019; ett år som ble brukt til videreutvikling av produktet. Dermed var de godt rigget og skikkelig klare for stor lansering i 2020.

– Men så kom pandemien, og da ble det full stopp – snakk om timing, smiler Flytlie.

Men de klarte å holde seg flytende gjennom både 2020 og 2021, og har hele tiden vært bevisste på å holde faste kostnader nede.

– Vi driver gard og har stor plass, og har derfor hatt både lager og kontor på gården. I tillegg har vi lager hos våre underleverandører. Men da var det også en ekstra stor glede å kunne kjøre fullt trøkk når samfunnet endelig åpnet opp igjen i 2022, sier Flytlie.

De har også økt lagerbeholdningen betydelig, for å kunne forsikre kort leveringstid til kundene. Bedriften har helt siden oppstarten hatt et stadig innovasjonsfokus.

– For oss har det hele tiden handlet om stadig å omstille seg. Vi har en kontinuerlig innovasjonstenking i bedriften. Pandemien ga oss også nyttig tid til å tenke og se på muligheter, og være strategiske. Det var gull verdt når det åpnet opp igjen, sier Flytlie.

For ute på fiskemerdene er oppdretterne helt avhengig av en lang rekke med avansert teknologi for at fisken skal kunne vokse og trives.  Dette er teknologi som trenger forutsigbar og trygg tilgang på strøm.

– Vi gjorde tidlig en jobb med å kartlegge oppdretternes behov og fant ut at de ønsket seg standardiserte skap, og det er det nå kun vi som leverer. Kunden velger fra fem modeller med ulik innmat, som kan kombineres og settes sammen etter behov, sier Flytlie.

Inkubatorbedrift hos Klosser

Siden årsskiftet har Eltosea vært inkubator-bedrift hos Klosser Innovasjon. Inkubator er et verktøy for nyskapende gründere og bedrifter med vekstpotensial. Gjennom Klossers inkubasjonsprogram får bedrifter tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, kompetanse, kapital og nettverk, og blir en del av det nasjonale inkubatorprogrammet til Siva.

STRØMSKAP: Det er slike strømskap Eltosea leverer til oppdrettsbransjen.

MØTER KUNDENE: Marketing manager Tone Flytlie i Eltosea på en av flere havbruksmesser de har deltatt på det siste året, for å møte potensielle kunder.

– Vi har hatt stor nytte av Klosser Innovasjon, både i forhold til det å ha noen å sparre med og ikke minst i forhold til nettverk. Vår hyggelige og positive inkubatorrådgiver Petter Høy er utrolig flink med oppfølging, og kommer jevnlig med gode råd og innspill, sier Flytlie.

Og de to gründerne får mye ros for sin utrettelige jobbing.

– Gründerne av Eltosea har jobbet strukturert og målrettet med markedet over tid. Dette ser vi gir avkastning. De er ute i markedet, oppsøker potensielle kunder og forhandlere, gjør seg kjent og får på plass avtaler, sier inkubatorrådgiver Petter Høy i Klosser Innovasjon.

Han påpeker at bedriften hele veien har hatt fokus på å utarbeide gode budsjetter og planer, noe som gir selskapet god intern kontroll.

– Klosser har bistått bedriften med sparring og råd i forhold til finansieringsprosesser med både potensielle investorer og Innovasjon Norge, og koblet dem med produksjonspartner Stantek, som også er inkubatorbedrift hos oss. Her ser man verdien av nettverk, påpeker Høy. Det er Stantek som produserer skapene som de nå leverer, i syrefast stål.

Strømskap for flere

Selv om skapene er utviklet for havbruksnæringen, så kan de også benyttes av andre som trenger strømfordelingsskap som må tåle tøffe forhold.  Strømfordelingsskapene kan leveres til både tunell- og havvindprosjekter, og kan benyttes på alt fra kaianlegg til grisefjøs.

– Strømskapene kan med hell benyttes alle steder hvor kjemikalier, korrosjon og andre typer slitasje er et problem, sier Flytlie.

Eltosea prøver også å være i forkant av regelverket med sine løsninger.

– Fram mot 2024 vil det komme nye og strengere krav til oppdrettsnæringen. Våre produkter kommer innenfor kategorien permanent/midlertidig ekstrautstyr på merdene, og vi gjør nå noen små justeringer slik at våre strømskap vil være innenfor de nye kravene. Dette gjelder spesielt krav til testing, dokumentasjon og merking, og her tror jeg mange oppdrettere kan få seg en overraskelse, sier hun.