Målrettet jobbing på tvers av 6 kommuner har gitt resultater; nå blir det formelt etablert en forening for de fremste industribedriftene i Elverumregionen. Etter modell fra industrinettverket 7sterke i Kongsvingerregionen, har 17 bedrifter samlet seg under arbeidsnavnet «6kloke».

Navnet «6kloke» viser til at Sør-Østerdal-kommunene har samlet seg om et felles løft med fokus på en langsiktig, bærekraftig industriutvikling, og at et industrinettverk er en klok beslutning for økonomi, samfunn og miljø.

På oppdrag fra Innlandet fylkeskommune har Klosser Innovasjon jobbet målrettet sammen med næringsapparatet i Elverum, Våler, Åmot, Trysil, Engerdal og Stor-Elvdal, samt Høgskolen i Innlandet, om å etablere nettverket. I pilotåret 2022 har 17 bedrifter vært deltakere og flere bedrifter vurderer å melde seg inn. Målet for nettverket er å opprettholde og skape nye arbeidsplasser og vekst innen bærekraftig kommersiell industri.

– Over all forventning

– Til tross for til dels store geografiske avstander, ulike bransjer og noe skepsis fra enkelte av kommunene som hadde forsøkt seg på nettverksdannelse tidligere, har responsen gått over all forventning. Nå har vi med bedrifter fra 3Visjon på Drevsjø lengst i nord, til Forestia lengst i sør, sier prosjektleder Regine Behrens Dyreng.

Dyreng har vært ansvarlig for Innlandet Fylkeskommunes prosjekt «Nettverksmidler og styrket industriutvikling i Elverum og regionen» fra 2020-2022, hvor målsetningen var å få etablert et Industrinettverk i Elverumregionen.

ENGASJERTE: Fra venstre; Stig Jørgensen (Tepas Industrier), Lars Sjøløkken (Åmot kommune), Asbjørn Lunde (Elverum Vekst), Jon Kjetil Jutulstad (Trysil RMM), Espen Svenneby (Forestia), Jens Dobloug (Orkla Foods)

Etter at pilotåret 2022 er ferdigstilt er konklusjonen at industribedriftene vil så mye mer enn bare å snakke om produksjon og rekruttering. Fokus på ledelse, omstilling, digitalisering, HMS, bærekraft, sirkulærøkonomi og innovasjon er spennende tema som vil stå på agendaen for møtene i 2023.

Det er også etablert fire faggrupper for nettverket, hvor bedriftene kan spille inn deltakere fra ulike deler av virksomheten sin som vil ha interesse av å fordype seg og utveksle erfaringer innen HR, produksjon, markeds-, bærekraft- og innovasjonsarbeid.

– Store utfordringer

Med støtte fra Sør-Østerdal Interkommunale politiske råd til kompetanseheving og prosjektledelse, vil Regine Dyreng i Klosser Innovasjon bistå nettverket sammen med Asbjørn Lunde i Elverum Vekst.

– Bedriftene vil møte store utfordringer i årene som kommer, grunnet EU-taksonomien, spesielt når det gjelder krav til rapportering. Bedriftenes kunder vil kreve bevis for at varene de leverer er produsert på en bærekraftig måte. Både krav som vil bli stilt, men også mulighet for å skape helt nye kommersielle, bærekraftige løsninger vil gi Elverumregionen mulighet for grønn forretningsutvikling, sier Dyreng.

BÆREKRAFTIG INDUSTRIUTVIKLING: Målet for nettverket er å opprettholde og skape nye arbeidsplasser og vekst innen bærekraftig kommersiell industri. Fra venstre Stig Jørgensen (Tepas Industrier), Gunnar Aakrann Eek (Glommen Mjøsen), Bengt Arne Storsveen BIPV), Lars Sjøløkken (Åmot kommune), Asbjørn Lunde (Elverum Vekst), Odd Erling Lange (Elverum Vekst), Per Olav Løken (Jømna Brug), Jens Dobloug (Orkla Foods), Jon Kjetil Jutulstad (Trysil RMM), Regine B. Dyreng (Klosser Innovasjon), Louise Mosshall (3Visjon), Kjetil Svingen (Tepas).

FAKTA

Medlemsbedrifter pilotåret 2022:
Forestia, Moelven Våler, Glommen Mjøsen, Nortømmer, SB Skog, Curida, Orkla Foods, Nortura, Oj Design/Oj Møbelfabrikk, Jømna Brug, Pilkington, Østlandske Lettmetall, Norse Metall, BIPV Products of Norway, Tepas Industrier, Vyrk, 3Visjon

Styringsgruppe:
Kjetil Svingen (Tepas), Espen Svenneby (Forestia), Gunnar Aakrann Eek (Glommen Mjøsen), Rune Midtun (Høgskolen i Innlandet), Regine Behrens Dyreng (Klosser Innovasjon), Asbjørn Lunde (Elverum Vekst)

6 nettverksmøter pr år i Industrinettverket
4-6 samlinger pr år i faggrupper for HR, Produksjon, Marked og Bærekraft/Innovasjon.

Medlemsavgift:
Kr 12 000 pr år pr bedrift.

Interessert?
For interesserte industribedrifter er det bare å ta kontakt – vi har plass til flere i nettverket!

Regine Behrens Dyreng

Stilling: Leder for Klosser Resiliens og Elverumregionen
Telefon: 400 21 350
E-post: regine@klosser.no

Regine har designutdannelse fra Coventry University og masterfag i innovasjon og nytenking fra NTNU. Hun har 25 års rådgivererfaring innen innovasjon, strategisk posisjonering og brukerdrevet design. De siste 15 årene har Regine hatt fokus på forretningsutvikling og DesignThinking med en helhetlig forståelse for hvordan bedrifter skal ledes gjennom et utviklings- og innovasjonsløp. I Klosser Innovasjon trives hun godt i rollen som fasilitator, kompetansebygger og prosessdriver. Regine har ansvar for innovasjonsprogrammet Klosser Resiliens som tar utgangspunkt i bærekraftsmuligheter og -utfordringer. Hun har kontorplass i Elverum og  bistår også næringslivet som prosjekleder i biohuben Sirkulære Solør, 6Kloke (industriklyngen i Elverumregionen) og MoveCluster (sport og fritidsklynge).

På fritiden har Regine hatt mange styreverv i ulike lag og foreninger, særlig knyttet til idrett og kultur og sitter også som styremedlem i Elverum Vekst.

Regine Behrens Dyreng

Leder for Klosser Resiliens og Elverumregionen
Telefon: 400 21 350

INDUSTRINETTVERK: Foran fra venstre; Louise Mosshall (3Visjon), Bengt Arne Storsveen (BIPV), Jens Dobloug (Orkla Foods), Regine B. Dyreng (Klosser Innovasjon), Espen Svenneby (Forestia), Runar Jacobsen (VYRK) og Per Olav Løken (Jømna Brug).
Bak fra venstre; Kjetil Svingen (Tepas), Lars Sjøløkken (Åmot kommune), Jon Kjetil Jutulstad (Trysil RMM), Gunnar Aakrann Eek (Glommen Mjøsen) og Asbjørn Lunde (Elverum Vekst).