I samarbeid med PURE Consulting har 7sterke og Klosser Innovasjon satt bærekraft på dagsorden. 21. november stilte 50 representanter i fra bedrifter og kommuner i Kongsvinger-regionen på en viktig samling om bærekraft på Høgskolesenteret.

Globale bærekraftsutfordringer som klimaendringer, tilgang til ressurser og mat, samt nedbygging av økosystemer påvirker oss alle. Mulighetsrommet er stort for de virksomhetene som rigger seg godt for endring og omstilling. Bærekraft handler om innovasjons- og konkurransekraft og om å redusere risiko, realisere forretningsmodeller og bygge robuste og fremtidssikre forretningsmodeller.

FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål legger rammene for en svært viktig global strategi som vi alle er en del av. Stine Lise Hattestad Bratsberg og Kia klavenes fra PURE Consulting ledet forsamlingen gjennom FNs bærekraftsmål og viste konkrete eksempler på hvordan de kan oversettes til lokale forhold.

Klavenes påpekte at målene, som skal stimulere til langsiktig tenkning og virke innovasjonsdrivende, enkelt kan integreres i bedrifter og kommuner i vår region.

– For næringslivet handler det om å skape verdier for både virksomhet og samfunnet rundt seg. For offentlige aktører handler det om å legge til rette for sirkularitet og en bærekraftig samfunnsmessig og økonomisk vekst, påpekte Bratsberg.


Næringslivet satser på bærekraft!

Tre lokale bedrifter i Kongsvinger-regionen delte sine erfaringer knyttet til arbeidet med å implementere FNs bærekraftsmål. Regionbanksjef, Per Nygård, fra Sparebank 1 Østlandet viste blant annet til en undersøkelse hvor 60 prosent av bedriftene i Innlandet definerer bærekraft som et strategisk innsatsområde. En av disse er Maarud:

– Maarud har flyttet fokuset vekk fra hvordan vi kan gjøre mindre skade, til å vise hvilket fotavtrykk vi faktisk ønsker at etterlates, understreker Silje Sørfonn Moe, brand sustainability manager i Maarud AS.

Også Ø.M. Fjeld er opptatt av bærekraft:

– Å bygge bærekraftig er viktig for fremtiden. Vi ser frem til å flytte fjell sammen med dere i bærekraftsnettverket, sa Cecilie Lind, leder for HMSK i Ø.M. Fjeld.

Jan Egil Melby, klyngeleder for 7sterke og Kjersti Wangen, daglig leder i Klosser Innovasjon, var godt fornøyd med oppmøtet for det som er den første samlingen i det nye bærekraftnettverket i 7sterke. Dette er et felles nettverk for 7sterke-bedriftene og alle kommunene i Kongsvinger-regionen.
– Vi ønsker å videreføre delingskulturen fra de andre 7sterke-nettverkene inn i det nye bærekraftnettverket. Vi har mye å lære av hverandre på tvers av bransjer, bedrifter og kommuner, understreker Melby.