Bedrifter i Tolga, Os, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen kommuner tilbys kostnadsfri bistand til å løse akutte utfordringer og planlegge utviklingstiltak i egen bedrift eller sammen med andre.

– Dette tilbudet er en oppfølging av det arbeidet som allerede er gjennomført med to spørreundersøkelser og direkte kontakt med flere hundre bedrifter i kommunene. Vi ser at bedriftene har et stort behov for bistand i en vanskelig tid på grunn av koronaviruset, sier regionrådgiver Rune Jørgensen i Regionrådet for Fjellregionen og avdelingsleder Mali Hagen Røe i Klosser Innovasjon.

Det er satt sammen et hjelpeteam med om lag 10 medarbeidere fra Klosser Innovasjon, Rørosregionen Næringshage og Rådhuset Vingelen, som alle tre er engasjert av Regionrådet for Fjellregionen.

Innovasjon Norge bidrar inn i teamet med bistand og behovsavklaring i forhold til utviklingsprosjekter, og som sparringspartner når det gjelder forskjellige former for finansiering innenfor Innovasjon Norge sine virkemidler og policys.

En viktig rolle for hjelpeteamet er å veilede bedriftene til å kontakte riktige instanser for å kunne håndtere sine utfordringer og finne aktuelle støtteordninger.

– Det er flott at vi kan følge opp det gode samarbeidet som har vært de siste ukene og få dette teamet på plass så raskt. Det er viktig å understreke at dette teamet kan bistå bedriftene i å finne løsninger på sine utfordringer. Bedrifter må selv forberede seg og eksempelvis få fram nødvendig informasjon fra regnskapsfører og snakke med banken sin, sier de to.

 

Det konkrete hjelpebehovet avklares mellom hjelpeteamet og den enkelte bedrift, men består i utgangspunktet av:

– bistand til å levere søknader til ulike støtteordninger

– rådgivning

– innledende samtaler om utviklingstiltak

– Det arbeidet vi har gjort så langt viser at det er mange bedrifter som allerede er i en kritisk situasjon, og dessverre tror vi at flere vil få økte problemer. Sammen ønsker vi å bidra med den kompetansen vi har, og eventuelt kan skaffe, for at bedriftene skal komme best mulig ut av dette, sier Jørgensen og Hagen Røe. De bedriftene som har det mest akutte behovet vil bli prioritert først.

Det er Mali Hagen Røe i Klosser Innovasjon som skal ha det operative lederansvaret for hjelpeteamet, og bedrifter som ønsker å benytte seg av dette hjelpetilbudet kan ta kontakt med henne på mali.hagen.roe@klosser.no gjennom påskedagene.

For bedrifter som ønsker å benytte påsken til å sette seg inn i hvilke krisetiltak og støtteordninger som finnes, så er det opprettet en nettside «Korona-tiltak for næringslivet» med oppdaterte lenker på https://klosser.attme.dev/korona-tiltak/

 

Bilde: BISTÅR BEDRIFTENE: Daglig leder Mali Hagen Røe i Klosser Innovasjon avd. Tynset leder et bredt sammensatt hjelpeteam i Nord-Østerdal med medarbeidere fra Rørosregionen Næringshage, Rådhuset Vingelen og Klosser Innovasjon, som alle tre er engasjert av Regionrådet for Fjellregionen.