Klosser Innovasjon, har sammen med 7sterke og Norsk Energi utarbeidet et program for energikartlegging og energiledelse. Programmet skal bidra til at bedrifter i regionen kan redusere energiforbruket gjennom smart planlegging og kostnadseffektive tiltak.

Programmet består av fire workshops og mellomarbeid. Målet er at bedriftene gjennom denne prosessen skal skaffe seg oversikt over forbruket i ulike deler av egen virksomhet, og gjennom dette definere mål og tiltak for å kunne redusere forbruket.

Programmet vil også hjelpe bedriftene med å gjennomføre en nødvendige kartlegginger for å kunne søke statlig strømstøtte hos ENOVA.

Foto: Per Håkon Pettersen, Glåmdalen. Fornøyd trio, fra venstre: Klyngeleder i 7sterke Jan Egil Melby, teknisk sjef hos Maarud Nils Gunnar Viko og daglig leder i Klosser Innovasjon Lars Gillund .

Initiativtaker for programmet er leder i produksjonsnettverket og teknisk sjef i Maarud, Nils Gunnar Viko. Han foreller at Maarud over flere år har jobbet systematisk med energiledelse og at dette har hatt bidratt til stor reduksjon av energiforbruket hos de.

– Vi har samarbeidet tett med Norsk Energi over flere år. Kartleggingene som de har bidratt til har gitt oss masse innsikt i egen fabrikk, som vi har benyttet for å igangsette energibesparende tiltak. Nå ønsker vi ønsker nå å dele våre erfaringer med bedrifter i Kongsvingerregionen forteller Viko.

Klyngeleder i 7sterke, Jan Egil Melby, forteller at programmet er representerer kjernen i 7sterke-samarbeidet.

– Bedriftene i 7sterke har over mange år delt kunnskap med hverandre. Gjennom dette programmet systematiserer vi samarbeidet. Sammen skal vi finne ut hvordan vi kan redusere energiforbruket gjennom systematisk kartlegging, se på teknologier for å redusere strømforbruket og hvor det er mulig å samarbeide for å finne gode løsninger forteller Melby.

Programmet er midt i blinken nå i en tid hvor vi lever med skyhøye energipriser og usikkerhet knyttet til leveringssikkerhet. Klosser Innovasjon har en sentral rolle i å støtte bedriftene underveis i prosessen.

– Klosser vil sette av ressurser til å bistå bedrifter med kartlegginger og analyser i mellomperiodene. Dette er en tjeneste som inngår i programpakken for de bedriftene som velger å delta i programmet. Prosjektet har fått støtte av Innlandet fylkeskommune forteller Gillund.

Fakta om programmet

Det gjennomføres 4 workshops som ledes av Norsk Energi som er et av landet ledene miljø innenfor effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi.

Workshop 1 – Intro til arbeidsmetodikk for Energikartlegging

02.12 kl. 9-12

Workshop 2 – Forstå egen bedrift   

24.01 kl. 9-16

Workshop 3 – Sette seg mål

14.03 kl. 9 -16

Workshop 4 – Legge en plan

09.05 kl. 9-16

Mellom hver workshop skal alle bedrifter gjennomføre en forberedelse til påfølgende samling. Mellomarbeidet danner grunnlag for arbeidet i samlingene. Klosser Innovasjon vil bistå de bedriftene som ønsker det i å gjennomføre kartlegginger, sette mål og utarbeide plan. Dette avtales som en oppfølging av første workshop.

Pris pr. bedrift er kr. 10.000-,

Foto: Norsk Energi