Etter en periode med uttesting har Onsite Security lansert et nytt overvåkningssystem. Erfaringene så langt er positive og bedriften har inngått en kontrakt med Ramirent Norge, som har sikret seg enerett i bransjen på å benytte seg av systemet som er utviklet og levert av Hamar-selskapet.

– Vi liker å kalle det for et «grønt vakthold» siden systemet vårt ikke avhenger av at vaktmannskaper kjører rundt i biler for å kontrollere at alt er ok. I tillegg virker systemet forebyggende i og med at vi får snakket til de som er ute i ulovlig ærend, sier daglig leder i Onsite Security, Ståle Solberg. Det nye systemet ble lansert i vinter, og består av en kompakt intelligent overvåkningsløsning som monteres på vegg eller stolpe. 

Tidlig varsling

– Gjennom videoovervåkning har vår vaktsentral opplyst uvedkommende om at de er oppdaget, og at vi har sikret oss nærbilde av ansikt og bilskilt. De aller fleste endrer da på planene ganske umiddelbart, påpeker Solberg som legger til at fjernstyring av porter og dører er et annet bruksområde for systemet.

Systemet forebygger først og fremst innbrudd, tyveri og hærverk ved at sensorer i kameraet? oppdager innbruddsforsøkene veldig tidlig, og live-bilde overføres da til storskjemen på vaktsentralen.

– Dette er en bedre løsning og ikke minst mye mer forebyggende enn bruk av vekterselskap som stikker innom området, sier Solberg.

Viktig avtale med Ramirent

Gjennom avtalen med Onsite Security tilbyr Ramirent et fjernstyrt overvåkningssystem for byggeplasser der Onsite Securitys vaktsentral kan snakke uvedkommende fra å gjøre innbrudd Fra vaktsentralen på Hamar har Onsite Security landsdekkende tjeneste.

Produktleder i Ramirent Norge, Bjørn Dyngeland, bekrefter at det er den store andelen tyveri og innbrudd fra byggeplasser som er bakgrunnen for at utleieselskapet har inngått kontrakt med Onsite Security om innkjøp av det nye overvåkningssystemet. Det nye overvåkningssystemet nå tilbys ved alle Ramirents 43 avdelinger i Norge.

God hjelp fra inkubatoren

– Vi har også fått god hjelp av inkubatoren i Klosser Innovasjon, sier Solberg. – Inkubatoren har hjulpet oss gjennom prosesser med blant annet søknader, utredninger og annet praktisk i en tidlig fase, fortsetter han.

Fra Klosser Innovasjon har Onsite Security også fått bistand til rådgivning, utvikling og bygging av struktur.

– Inkubatoren har vært viktig for vår fremdrift ved at hindringer vi møter på veien blir enklere lar seg forsere siden vi har hatt tilgang på kompetanse inkubatoren besitter, sier Solberg.

Ramirent Norge, som er det første utleieselskapet i landet som tilbyr denne tjenesten, har sikret seg enerett i bransjen på å benytte seg av systemet som er utviklet og levert av Hamar-selskapet Onsite Security. (Foto: Ramirent)