En ny rapport viser at en ny kobling mellom Kongsvingerbanen og Hovedbanen/Gardermoen på en unik måte vil løse flere Nasjonale og internasjonale transportutfordringer, samtidig. Derfor mener Kongsvingerregionen, Gardermoenregionen og Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) og flere andre aktører at Jernbanedirektoratet må komme i gang med en konseptvalgutredning for videre utbygging av Kongsvingerbanen nå.

Sønsteby er selv bonde, men karrieren har hovedsakelig funnet sted langt utenfor fjøset. 57-åringen har lang fartstid i IT-selskaper som IBM, Oracle og Ericsson, og som direktør i miljøteknologiselskapet Scatec. Da hun valgte å starte eget selskap var det fordi hun lenge hadde hatt et ønske om å realisere fysiker og grunnlegger av norsk Hydro, Kristian Birkeland, sin 100-år gamle lysbueteknologi.

For å få tilstrekkelige avlinger i løpet av en kort sommersesong, er mange norske bønder avhengig av å kjøpe kunstgjødsel. N2 Applied bruker en plasmareaktor for å tilføre nitrogen i husdyrmøkk. Plasmareaktoren er på størrelse med et kjøleskap og plasseres ute på gården – gjerne sammen med et biogass-anlegg.  Når nitrogenet blir tilsatt husdyrmøkka eller bio-resten fra biogass-anlegget – blir den mer næringsrik. Kvaliteten på gjødselen blir bedre og bonden kan oppnå større avlinger. Dette gjør at bønder kan drifte bedre og billigere.

Det vil i løpet av konferansen 26. april gå tre parallelle sesjoner under paraplyene; Vareproduserende Industri,  Opplevelsesøkonomi og bioøkonomi. Under sistenevnte tema vil adm.dir Frank Larsen i Hedmark Kunnskapspark snakke om Innlandsoppdrett av røye, prosjektleder Tone Blixøen i HKP vil ta for seg hva bioøkonomi er, mens Norilia as vil snakke avfall som viktig råstoff inn i nye kretsløp.

Vilje & Vekst arrangeres av Næringsforum i Fjellregionen i samarbeid med Hedmark Kunnskapspark, Rørosregionen næringshage, Innovasjon Norge, Rørosbanken, Tolga-Os Sparebank, Haltdalen Sparebank og Sparebank1 Østlandet.

Tidspunkt: Torsdag 26.april  0900-1500

Sted: Storstuggu kultur- og konferansesenter på Røros.