«Klosser innovasjon er et fantastisk eksempel på at en fremoverlent inkubator i Siva-strukturen kan gjøre en stor forskjell for hele regionen, og det kan gi effekt også andre steder i landet.Siva har fulgt det spennende arbeidet, og lar seg imponere av hvordan inkubatoren bidrar aktivt til å utvikle nye næringer.»

Dette skriver Siva SF (Selskapet for industrivekst) i en sak på sine nettsider (https://siva.no/2020/02/drommen-om-fisk-i-fjoset/), der de tar for seg både Klosser Innovasjons inkubator og satsingen på røyeoppdrett om ny næring i Innlandet:
– Klosser Innovasjon har identifisert mulighetene som kan gi nytt liv i tomme driftsbygninger og satset. De brenner for å skape innovasjon og nye arbeidsplasser i innlandet, sier kommunikasjonsdirektør Preben Sandborg Røe i Siva.

Klosser innovasjon hjelper næringsliv og gründere med innovasjonsprosjekter, forretningsutvikling og forskningsprosjekter, og vet hva kompetansearbeidsplasser betyr for distrikts-Norge.
Prosjektleder Tone Blixøen forteller at røyesatsingen kan bli et viktig bidrag til å beholde viktige arbeidsplasser ulike steder i landet. Denne viktige jobben gjør de i tett samarbeid med Siva.
– Vi er utrolig takknemlige for støtten vi får fra Siva. Siva finansierer ikke bare inkubatoren til Klosser Innovasjon – de er også viktige rådgivere for oss. Ved å benytte oss av Sivas kompetanse blir vi enda bedre rustet til å hjelpe bedrifter og gründere til å lykkes, sier Blixøen.
Fisken med det røde kjøttet går for å være luksusmat, og er kjent for sin gode smak. Røyen er svært ettertraktet i Europa, men imidlertid ikke like kjent i Norge. Derfor jobber også Klosser Innovasjon med å gjøre røye kjent i markedet.
– Vi tror oppdrett av innlandsbasert røye kan bli like stort som skogbruk, og jobber mot 3 milliarder i årlig omsetning, forteller Blixøen. Prosjektet er delt i to, hvor den ene delen er et avlsprosjekt på Rena.
Den andre delen, som er vel så viktig, handler om å rekruttere gründere som ønsker å satse på oppdrett av luksusfisk på land.

Les hele saken på Siva sine nettsider: https://siva.no/2020/02/drommen-om-fisk-i-fjoset/