Kompensasjonsordningen for næringslivet er forlenget til også å gjelde juni, juli og august. Kompensasjonsgraden trappes ned, mens egenandelen fjernes.

Finansdepartementet valgte 1. juli å forlenge kompensasjonsordningen til å gjelde også for juni, juli og august. Men det er noen endringer. Tidligere var kravet at minst én ansatt måtte ha fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020. Nå er kravet at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020.

Tilskudd til lønnskostnader

Det er også iverksatt andre tiltak for å hjelpe levedyktige virksomheter å komme gjennom krisen. Arbeidsgivere som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august. Bedriftene kan søke om støtte på lonnstilskudd.no fra oktober.

Tilskuddet i Kompensasjonsordningen er blant annet avhengig av størrelsen på bedriftens uunngåelige faste kostnader, og omsetningsfallet i prosent i støttemåneden sammenlignet med normalsituasjon. For å få støtte er det krav om at bedriften må ha ansatte, at den må være skattepliktig til Norge og at bedriften er registrert i foretaksregisteret eller enhetsregisteret.

Inntil nå har det også vært krav om lønnsutbetaling i februar eller mars i år, for å kunne avdekke om bedriften har ansatte. Det er dette kravet som nå er endret til at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020.

Egenandelen er fjernet

Egenandelen i kompensasjonsordningen som var 10 000 kroner for mars og 5 000 kroner for april, er tatt bort for månedene mai, juni, juli og august.

Samtidig trappes ordningen gradvis ned ved å redusere kompensasjonsgraden. Kompensasjonsgraden av kostnadene blir redusert fra 80 prosent til 70 prosent i juni og juli og 50 prosent i august.

Maksimalt tilskudd per kalendermåned til et foretak er 80 millioner kroner i månedene mars, april og mai. For juni og juli er maksimalt tilskudd per kalendermåned 70 millioner kroner. I august er maksimalt tilskudd redusert til 50 millioner kroner.

Fristen for å søke om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall i månedene mars, april og mai er 31. juli 2020. For søknader om tilskudd for månedene juni, juli og august er fristen satt til 31. oktober.