Inkubatorbedriften DigiKo AS har i løpet av ett år doblet antall ansatte. – Det å flytte bedriften fra Lillehammer til Tynset er det smarteste vi noensinne har gjort, sier daglig leder Liv Maren Mæhre Vold.

DigiKo ble etablert på Lillehammer for fire år siden, men vinteren 2018 ble bedriften flyttet til Tynset.

– Det har vist seg at vi virkelig traff blink på regionens oppvåkning i forhold til digitale flater, sier en fornøyd daglig leder Liv Maren Mæhre Vold.

Fra to til fire

For i løpet av kort tid har bedriften doblet antall ansatte; fra to til fire. Virksomheten vokser og oppdragene popper inn fra hele Fjellregionen.

– Det er vi veldig fornøyde med, for det har vært fire harde år. Det å være gründer er ingen dans på roser, det er beinhardt arbeid over lang tid, sier Mæhre Vold.

Våren 2018 ble bedriften tatt opp som inkubatorbedrift hos Klosser Innovasjon på Tynset, noe som innebærer at de over tid både får relevant rådgivning og tilførsel av kompetanse, samt kontorplass. For etablerte bedrifter trenger også dyktige støttespillere når de skal vokse og utvikle sine innovative ideer.

– For oss har det vært viktig å ha gode støttespillere, både i forhold til rådgivning og nettverk. Dette har vært gull verdt når ulike utfordringer har dukket opp, sier Mæhre Vold.

Ved å bli en del av en Klosser Innovasjon sitt inkubatorprogram, kan etablerte bedrifter få bistand til styrket konkurransekraft slik at bedriften raskere lykkes med sine innovasjoner. Gjennom inkubatoren kan også gründere få tilgang til profesjonelle forretningsutviklere, kapital og nettverk.

Sosialt entreprenørskap

DigiKo er et kommunikasjons- og PR-byrå med fokus på innholdsproduksjon og digital markedsføring. Det unike med bedriften er at de også har sosialt entreprenørskap som en av sine kjerneverdier.

– Vi ønsker å være en arena hvor dyktige mennesker med restarbeidsevne kan få muligheten til å jobbe, men som kanskje ikke får jobb i andre bedrifter fordi de trenger litt ekstra tilpasning i arbeidshverdagen, sier Mæhre Vold, som selv har vært svært åpen om sin egen situasjon.

Mæhre Vold har MS, men ser ingen grunn til å sette seg ned og vente på at sykdommen skal utvikle seg. Hun tar i stedet styringa på hverdagen, og ser kun spennende muligheter for DigiKo. Løsningen ble å starte egen bedrift hvor hun i større grad kan styre egen arbeidshverdag.

DigiKo utvider nå sitt dekningsområde. I august åpner et splitter nytt avdelingskontor på Røros.

– Vi var to til å begynne med, Trine Haanæs og jeg. På nyåret kom tredjemann inn, digitalmarkedsfører Iver Waldahl Lillegjære. Nå har vi også tatt inn en webutvikler/grafisk designer som skal være sentral i utviklingen av ny programvare, forklarer Mæhre Vold.

For nå satser de på å videreutvikle seg innen alle aspekter av innholdsproduksjon og digital markedsføring. Mæhre Vold kan fornøyd konstatere at forretningsplanen innfrir – og vel så det. Omsetningen hittil i år har for lengst passert fjoråret, DigiKo får stadig nye kunder og de er med i flere langvarige prosjekter.

 

Foto: VOKSER: Tre av de totalt fire ansatte i DigiKo AS, som er inkubatorbedrift hos Klosser Innovasjon på Tynset. Fra venstre Trine Haanæs, Liva Maren Mæhre Vold og Iver Waldahl Lillegjære. FOTO: Dammen Foto