Kongsvingerregionen iverksetter et felles omdømmeprosjekt for å sikre økt rekruttering av kompetent arbeidskraft. Lørdag 1. februar blir det kick-off med «Norges største reunion».

Kongsvingerregionen har gjennom målrettet arbeid over tid lyktes med å skape flere arbeidsplasser og økt verdiskaping. Det er imidlertid fortsatt utfordrende for regionen å tiltrekke kompetent arbeidskraft.

– Derfor iverksettes et felles omdømmeprosjekt som skal gå de neste to årene, for å sikre økt rekruttering, sier prosjektleder Lars Gillund i Klosser Innovasjon. Klosser Innovasjon leder arbeidet på vegne av kommunene og næringslivet i Kongsvingerregionen.

Kongsvingerregionens utfordringer
Tross sterk arbeidsplassvekst de siste to årene sliter regionen med å tiltrekke seg relevant kompetanse. Regionen må derfor jobbe svært aktivt og målrettet for å tiltrekke flere 25-40-åringer.

– Det må tilrettelegges for arbeidsplassvekst og utvikling av attraktive bomiljø, samtidig som regionens fortrinn må kommuniseres offensivt, sier Gillund.

I forarbeidet til omdømmeprosjektet er det gjennomført dialog med utflyttere, regionalt næringsliv og offentlig sektor. Ut fra dette ser man to ting; det offentlige og næringslivet sliter med å rekruttere kompetent arbeidskraft og regionen når ikke ut til de som har flyttet fra regionen.

– De som har flyttet ut kjenner ikke til alt det spennende som skjer i regionen, og de tror heller ikke at det finnes relevante jobber for dem etter endt utdanning, påpeker Gillund.

I tillegg viser framskrivning av befolkningsdata at regionen i fremtiden vil få en sterk nedgang i antallet 30-40-åringer.

Mål for omdømmeprosjekt
Med bakgrunn i dette har Kongsvingerregionen vedtatt at det skal gjennomføres et omdømmeprosjekt på minimum to år. Målet for omdømmearbeidet er å skape økt tilflytning, og ikke minst bedre tilgang på kompetent arbeidskraft for næringsliv og offentlig sektor. For offentlig sektor er dette helt avgjørende for å skape ytterligere vekst.

– Også for enkeltbedrifter er dette et «være eller ikke være». Uten tilgang på kompetent arbeidskraft står bedrifter i fare for å bli flyttet. Vi ønsker gjennom dette arbeidet også å legge grunnlag for flere etableringer i Kongsvingerregionen, sier Gillund.

Gillund påpeker at de må jobbe seg gjennom flere delmål for å klare å nå ambisjonen om økt tilgang på kompetent arbeidskraft. Blant annet så må regionen skape økt innbyggerstolthet ved å formidle næringsvekst og alt det positive som skjer i regionen. Regionen må også gi utflyttere et oppdatert bilde av regionen slik at de kan kommunisere positivt om regionen til sine nettverk og få lyst til å flytte tilbake eller søke jobb i regionen.

– Vi må også kommunisere konkret mot definerte målgrupper som vi ønsker skal bli oppmerksom på regionen, enten for å investere, studere eller søke jobb her, påpeker Gillund.

Klosser Innovasjons ansvar er å koordinere prosjektet og gjennom dette sikre at både næringslivet og det offentlige er med på arbeidet med å skape et bedre omdømme for regionen. Kick-off for omdømmearbeidet er «Norges Største Reunion» som går av stabelen lørdag 1. februar. Denne dagen blir det liv og røre fra morgen til kveld med spennende foredrag, stands med 50 bedrifter fra regionen, liveshow, Barnas dag og AltMuligDagen. På kvelden arrangeres tidenes reunionfest for hele regionen.

TETT PÅ: Klosser Innovasjon jobber tett med næringslivet i Kongsvingerregionen for å tiltrekke seg relevant kompetanse. Den videre satsingen sparkes i gang med «Norges største reunion» 1. februar.