Egenandelen i Kompensasjonsordningen halveres fra og med april, fra 10.000 til 5.000 kroner. Dette vil føre til at 10.000 flere bedrifter kan bli omfattet av ordningen.

Det var under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag 28. april at finansminister Jan Tore Sanner varslet at de ville gjøre justeringer i kompensasjonsordningen.

Kompensasjonsordningen har allerede vært i drift en drøy uke og over 13.000 bedrifter fått utbetalt støtte.

– Ordningen er utformet med mål om å unngå unødige konkurser og oppsigelser. Da er det viktigere at de aller fleste bedriftene får pengene raskt, enn at ordningen treffer perfekt og 100 prosent rettferdig, sa Sanner.

– Derfor gjør vi nå noen justeringer slik at ordningen treffer enda litt bedre i neste søknadsrunde, i midten av mai en gang, fortsatte han.

Dette endres

Regjeringen varslet at de ikke er i mål med alle justeringene, men at noen er klare. Dette var det Sanner trakk fram under pressekonferansen:

Egenandelen på 10 000 kroner, som bedrifter må betale dersom de ikke er stengt ned av staten, er vurdert som for høy. Derfor blir den nå halvert til 5.000 kroner fra og med søknaden for april. Ifølge myndighetenes anslag så vil dette føre til at om lag 10.000 flere bedrifter vil bli omfattet av ordningen. Men Sanner var tydelig på at ingen vil få kompensert alt, og en egenandel derfor vil beholdes.

Regjeringen ønsker også å åpne for at bedrifter som er pålagt å stenge skal få kompensasjon for uunngåelige kostnader i forbindelse med stell av dyr. Dette inkluderer også fôr. Dette kommer først på plass for søknadsrunden som gjelder for april, men vil bli tilbakebetalt for mars.

Ny beregningsmodell

Regjeringen jobber også videre med å få på plass en beregningsmodell som treffer sesongbedriftene bedre. Disse bedriftene, som for eksempel alpinsentre og fornøyelsesparker, tjener penger i løpet av en kort periode, som de bruker til å dekke kostnadene gjennom hele året.

Disse bedriftene er derfor ekstra sårbare for midlertidig omsetningstap dersom det skjer i høysesongen. Det ble varslet at modellen for sesongbedriftene snart er klar, og at det legges opp til en samlet etterbetaling for mars, april og mai.

Stenger ikke mars når april åpner

Skatteetaten har også varslet at de ikke vil stenge muligheten for å søke Kompensasjonsordningen for mars måned, når de åpner muligheten for å søke på april måned.

Kort forklart betyr det at mars måned ikke stenges for søknader om kompensasjon, når april måned åpnes for søknader. Men det er lagt opp til at man kun kan søke på en måned om gangen, og at første søknad må behandles før en neste søknad kan legges inn.