Arbaflame bygger nå sin første kommersielle fullskalfabrikk for produksjon av selskapets patenterte trepellets. Den nye fabrikken på Grasmo i Eidskog får en årlig produksjonskapasitet på 70 000 tonn pellets, som skal leveres til det franske energiselskapet Engies kullkraftverk i Rotterdam. Klosser Innovasjon har bistått bedriften med tilrettelegging og deltakelse i FoU-prosjekter.

Vi bygger nå vår første fullskalafabrikk, og markerer dermed at vi er industrielt i gang med å være et fullgodt alternativ til kullkraftverkene i verden som leter etter en kullfri og biobasert energiløsning, sier CEO i Arbaflame Bjørn Halvard Knappskog.

Pelletsfabrikken er bygget på norskutviklet teknologi og skal levere på kontrakten Arbaflame nylig signerte med Engie om årlig leveranse av opptil 70 000 tonn pellets. Fabrikken vil koste 200 millioner kroner å bygge og har fått støtte fra Enova på 78 millioner kroner.

– Vi står nå foran et industrielt løp med etablering av flere fabrikker i årene som kommer. Vi har en gjensidig intensjon med Engie om å raskest mulig komme opp til 200 000 tonn leveranse, og deretter gradvis øke til en kapasitet på opptil 1,8 millioner tonn, som er mengden kraftverket trenger for 100% fornybar konvertering, sier Knappskog

– For oss har det derfor vært viktig at verdens første fabrikk blir bygget i Norge, både fordi det gir oss verdifull nærhet til prosjektet og kompetansen, men også fordi teknologien faktisk ble oppfunnet og utviklet her, sier Knappskog.

Ronny Olsson i Klosser Innovasjon forteller at Arbaflame sin demonstrasjonsfabrikk på Matrand i Eidskog kommune, er en av bedriftene jobber mest med FoU i regionen.

Et av Kongsvingerregionens satsningsområder er økt utnyttelse av skogens ressurser, helst med verdiskapning lokalt. Arbaflame sitt arbeid innen FoU i regionen treffer godt strategisk i forhold til Kongsvingerregionen og Innlandet. Biprodukter fra b.l.a sagbruk blir foredlet lokalt. Langsiktige avtaler på leveranser til Europa, sikrer eksisterende arbeidsplasser samt det skapes også nye arbeidsplasser sier Olsson.

Han forteller videre at Klosser Innovasjon har over tid bistått bedriften med prosjektrelaterte oppgaver. Blant annet har Klosser bistått arbeidet med ny Europeisk miljøsertifisering for bedriften og ulike FoU-prosjekter. Klosser Innovasjon har også ledet et prosjekt med å få på plass egen produksjon av sagspon hos bedriften.

Arbaflames dampbehandlede pellets har tilnærmet samme egenskaper som kull, er vannbestandig og har høy energitetthet. De spesielle egenskapene gjør at kostnaden ved å konvertere kullkraftverket blir betydelig redusert, som er en stor fordel sammenlignet med alternative bioprodukter som eksempelvis hvit pellets.

– Det er en seier for fornybarsatsingen i norsk skogindustri at vi med norsk råstoff produsert ved vår nye fabrikk kommer til å redusere CO2-utslippene ved kullkraftverket i Rotterdam med omtrent 140 000 tonn i året, sier CEO Knappskog.

Arbaflame har allerede gjennomført vellykkede tester ved 15 kullkraftverk rundt om i verden, og fikk nylig 180 millioner i EU-støtte gjennom Horisont 2020-programmet for å etablere et demonstrasjonsanlegg på samme kraftverk.