Klosser Innovasjon og næringsklyngen NCE Heidner Biocluster med gode samarbeidspartnere inviterer til konferanseuken Biotown 2019 i perioden 7.-14. november, hvor tre ulike konferanser går av stabelen på tre ulike steder.

Biotown 2019 er en nasjonal møteplass for fagfolk innen næringsliv, forvaltning, politikk, landbruk, rådgiving og forskning. Vi gir deg en grønn konferanseuke med fokus på innovasjon og næringsutvikling innen bioøkonomi, bioindustri og bærekraftig matproduksjon. Les mer om de ulike konferansene på Hamar, Kongsvinger og i Fjellregionen (Alvdal) og meld deg på i dag på www.biotown.no.

Innlandet har en ambisjon om å bli et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge, noe vi ønsker å bidra til. Satsing på innovasjon og næringsutvikling innen bioøkonomi skal bidra til økt konkurransekraft og verdiskaping i Innlandet, og til det grønne skiftet i den nasjonale økonomien.

Hvordan kan vi sammen jobbe for å bekjempe antibiotikaresistens? Hvordan sikrer vi fremtidig tilgang på naturressurser og utvikling av et bærekraftig næringsliv? Hva er skogens betydning for klimaarbeidet? Hvordan sørge for klimasmarte løsninger på hver enkelt gård? Og hvilken rolle har husdyra i en bærekraftig matproduksjon? Under Biotown 2019 setter vi disse spørsmålene – og mange flere – på dagsordenen.

Dette er de tre konferansene:

 «One Health» på Hamar

Biotown Hamar onsdag 13. november har tittelen «One Health», noe som beskriver sammenhengen mellom folkehelse og dyrehelse. Fokuset vil være på utviklingen av antibiotikaresistens, som er en av de største utfordringene i moderne medisin. Resistensutvikling fører til lengre sykdomsvarighet og økt dødelighet. Norge regnes som et foregangsland i arbeidet mot antibiotikaresistens, og norsk matproduksjon bruker minst antibiotika i verden. Likevel ser vi en økning i resistensutviklingen også her. Under Biotown One Health setter vi fokus på viktigheten av et helhetsperspektiv, hvor vi ser folke- og dyrehelse under ett, og på samarbeid på tvers av sektorer.

«Framtidens matproduksjon» i Fjellregionen

Biotown Fjellregionen på Alvdal torsdag 7. november har tittelen «Framtidens matproduksjon» og vil favne ny teknologi, nye gener og et klimasmart landbruk. Dette er en konferanse skreddersydd for bønder fra hele regionen, samt rådgivere, forvaltning og politikere. I år arrangeres det årlige Grovfôrseminaret som en del av Biotown Fjellregionen. Hvordan kan fjellbonden ta i bruk ny teknologi til å gjøre jordbruket mer effektivt og mer bærekraftig? Hvordan sikre at norsk matproduksjon leverer kvalitetsmat, pleier kulturlandskapet og står for økt verdiskapning? Hvordan kan vi sørge for klimasmarte løsninger på hver enkelt gård? Konferansen avsluttes med at samarbeidspartner Rørosmeieriet deler ut Bærekraftprisen.

«Skogen inn i fremtiden» på Kongsvinger

Biotown Kongsvinger torsdag 14. november er en arena hvor skogeiere, entreprenører, næringsliv, politikere og akademia møtes for å diskutere regionens viktigste ressurs – tre og treindustri. Kongsvingerregionen er Norges største skogregion, og bransjen opplever høyere etterspørsel og bedre priser på tømmer og massevirke. En viktig forutsetning for videre vekst er at rammebetingelser, kompetanse og samarbeid i verdikjeden er på plass. Vi retter fokus mot bærekraftig utvikling, sirkulærøkonomi, innovasjon og næringsutvikling. Bli med på å skape en fornybar og bærekraftig skognæring, slik at Kongsvinger kan ta den grønne ledertrøyen innen treindustri

 

Fakta: Biotown 2019

Fjellregionen: 7. november, Søberg gård i Alvdal kl. 09.30-15.00
Hamar: 13. november, Hamar Kulturhus kl. 09.00-16.30
Kongsvinger: 14. november, Sentrum videregående skole kl. 08.30-16.00
Påmelding: www.biotown.no