Mange bedrifter i Innlandet er bekymret for både likviditet og bortfall av inntekter i forbindelse med koronaviruset. Flere av de større bedriftene er robuste både når det gjelder beredskapsplaner og økonomi.

Korona-viruset preger Innlandets bedrifter. Mange opplever store konsekvenser av de tiltakene som gjennomføres globalt for å redusere smitten.

For å få en oversikt over situasjonen har Klosser Innovasjon sammen med næringsklyngen NCE Heidner Biocluster, industriklyngen 7sterke og Visit Kongsvinger gått sammen om en kartlegging rundt hvordan bedriftene opplever situasjonen. Mer enn 60 bedrifter svarte på undersøkelsen i løpet av torsdag 12. mars.

I undersøkelsen kartlegges det blant annet hvorvidt bedriftene vurderer eller planlegger permitteringer, utfordringer i forhold til leveranser til bedriften og likviditetssituasjonen. Det spørres også om hva slags behov bedriften har for bistand til å møte den krevende situasjonen.

Lavere etterspørsel og kanselleringer
Flertallet av Klosser Innovasjons inkubator-bedrifter som har svart på undersøkelsen har opplevd lavere etterspørsel eller kansellering av ordrer av produkter/tjenester etter at koronaviruset meldte sin ankomst. Bedriftene er ganske likt fordelt delt når det gjelder det å ha opplevd alvorlige kortsiktige økonomiske konsekvenser og ikke, og i forhold til det å ha hatt kortsiktige problemer med likviditet. Få bedrifter har rukket å oppleve store konsekvenser i forhold til sykefravær blant ansatte.

I forhold til ønskete hjelpetiltak under koronakrisen pekes det blant annet på redningspakker for oppstartsbedrifter samt utvidete rammer for oppstartslån. Det er også ønsker om webinarer, at det innføres kortere arbeidsgiverperiode og en bedre informasjon fra myndighetene.

Bekymring i reiselivet
Ikke uventet er reiselivets tilbakemeldinger preget av stor bekymring rundt avbestillinger og bortfall av inntekter. Men det er store individuelle forskjeller når det kommer til hvor stor grad bedriftene er berørt og evnen til å takle dette. Dette henger sammen med bortfallet av inntekter, grad av egenkapital samt mulighet til å tilpasse utgiftsnivået.

Når det gjelder inntektsmulighetene så er det fortsatt noe knyttet til private som trenger overnatting og som ønsker servering, men dette er det også mindre av, blant annet fordi arrangementer faller bort. Hos mange av bedriftene ligger bekymringen rundt de store utgiftene med permitteringer.

Vurderer permitteringer
Flertallet av medlemsbedriftene i 7sterke og NCE Heidner Biocluster mener de er godt rustet økonomisk til å takle konsekvensene av coronaviruset. Bedriftene har hittil ikke hatt noe uvanlig høyt sykefravær, og de aller fleste har beredskapsplanen på plass.

Halvparten av bedriftene vurderer å permittere som følge av effektene av koronaviruset. I forhold til hvilken støtte bedriftene ønsker seg, så handler dette om å få enklere permitteringsregler og ulike økonomiske tiltak som kompensasjon for tapte inntekter og økonomisk støtte gjennom krisepakker. Det kommer fram at bedriftene har iverksatt en rekke tiltak som økt hygiene, og de har redusert reiser, redusert møter og innført hjemmekontor.

Klosser vil bidra
I tiden fremover vil Klosser Innovasjon jobbe sammen med bedriftene for å finne løsninger der dette er mulig. Ikke nøl med å ta kontakt.

Klosser Innovasjon vil også kunne tilby bedriftene rådgivning og bistand i forhold til søknadsskriving inn mot eventuelle krisepakker/virkemiddelapparatet. Klosser kan også bidra til å koordinere kommunikasjonen inn mot ulike myndigheter og aktører som kan bistå regionens næringsliv.

Svarene fra spørreundersøkelsene ble fredag morgen oversendt Innovasjon Norge, som er i dialog med regjeringen om mulige krisepakker. I tillegg til Innovasjon Norge så har Klosser Innovasjon tett dialog med Innlandet fylkeskommune og NHO.

Klosser Innovasjon med samarbeidspartnere kommer også til å følge opp med en ny spørreundersøkelse om et par ukers tid, for å se hvordan bedriftene da opplever situasjonen.