9. mars samles medlemmer i NCE Heidner Biocluster for å få et kompetanseløft innen cybersikkerhet. Dette skal gjøre klyngemedlemmene bedre rustet til å håndtere cyberangrep.

NCE Heidner Biocluster Cyber Security Program er et skreddersydd program utviklet for å gjøre klyngemedlemmene bedre rustet til å håndtere et cyberangrep. Dette kompetanseløftet innen cybersikkerhet er hovedsatsningen til digitaliseringsgruppen i NCE Heidner Biocluster i 2023.

Robuste bedrifter
Ifølge World Economic Forums Global Risk Report 2023 så er cyberkriminalitet og cyberusikkerhet rangert blant de 10 største globale risikoene de neste to til ti årene.

– Vi trenger robuste bedrifter i verdikjeden for mat. Skal Norge ha en god beredskap må man vite om sine svakheter utenfra, sier prosjektleder og hovedansvarlig for programmet Anja Løkken Stokke i NCE Heidner Biocluster/Klosser Innovasjon.

Klosser Innovasjon fasiliterer NCE Heidner Biocluster, som er Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon.

RUSTES MOT CYBERANGREP: Torsdag iverksettes hovedsatsningen til digitaliseringsgruppa i NCE Heidner Biocluster i 2023; et kompetanseløft for bedriftene innen cybersikkerhet. – NCE Heidner Biocluster Cyber Security Program er et skreddersydd program utviklet for å gjøre klyngemedlemmene bedre rustet til å håndtere et cyberangrep, sier prosjektleder Anja Løkken Stokke i Klosser Innovasjon.

Beredskapsplan
Åtte medlemsbedrifter i næringsklyngen skal delta på programmet, som løper fra mars til september 2023. Den strategiske tilnærmingen til programmet er å sikre matberedskapen og matsikkerheten.

– Å dempe fremtidige digitale forstyrrelser er en viktig del for å nå det målet, sier Stokke.

Deltakerne skal i løpet av disse månedene bli kurset i en rekke relevante temaer. Dette innebærer at de får et bevisst forhold til de viktigste operative elementene for driften, får kartlagt hvor risikoen ligger og får testet sin krisehåndtering på NTNU sin Cyber Range på Gjøvik.

– Generelt vil bedriftene få økt kompetansen sin rundt cybersikkerhet, sier Stokke.

Tverrfaglig samarbeid
En viktig del av programmet er mentorsamarbeidet med The Norwegian Cluster for Cyber Security.

– Vi mener at tverrfaglig samarbeid er essensielt for å maksimere videreutviklingen, og tror at samarbeid på tvers av bransjer vil skape høyest mulig grad av cyberresiliens og cybermodenhet. Dette er grunnen til at vi har med aktører fra både det private, offentlige og akademia, sier Løkken Stokke.

Programmet er utviklet av NCE Heidner Biocluster/Klosser Innovasjon i samarbeid med NTNU og The Norwegian Cluster for Cyber Security. Samarbeidspartnere inkluderer blant annet Næringslivets Sikkerhetsråd, Datatilsynet og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

DIGITAL START: Klyngeleder Guro Storlien Evensen fra The Norwegian Cluster for Cyber Security og prosjektleder Anja Løkken Stokke i Klosser Innovasjon står med NTNU samlet om kompetanseløftet i cybersikkerhet