Velkommen til en inspirerende samling hos Gladkokken Restaurant i Oslo, tirsdag 25. juni kl. 16.30, hvor vi forteller om Innlandet Science Park Kongsvinger, og de mange ressursene som er tilgjengelige for å støtte deg som gründer, etablerer eller SMB i Kongsvingerregionen.

Innlandet Science Park (InSP) åpnet offisielt dørene i Kongsvinger 30. mai, og målet er å styrke innovasjonsevnen i Kongsvingerregionen og Innlandet ved å bringe etablerte og nystartede bedrifter, innovasjons, FoU – og utdanningsaktører tettere på hverandre og legge til rette for læring, deling og samspill på tvers.

Når aktørene nå samles under samme tak, skapes et unikt miljø for innovasjon og nyskapning som gir en grobunn for vekst, nye ideer og positive ringvirkninger.

Dette miljøet kan du bli endel av!

I samarbeid med Klosser Innovasjon, Høgskolesenteret i Kongsvinger, 7sterke og forskningssenteret for digitalisering og bærekraft (CREDS), tilbyr Innlandet Science Park et kreativt arbeidsfellesskap med flere titalls bedrifter innen markedsføring, teknologi, forskning, bærekraft og systemutvikling.

I løpet av kvelden vil du få kjennskap til:

  • Innlandet Science Park (InSP) som sted å utvikle din bedrift.
  • Klosser Innovasjons tilbud til gründere og bedrifter.
  • Nyetablert pre-såkornfond gjennom InSP, øremerket for finansiering av oppstarts- og gründerbedrifter med fokus på nyskapende prosjekter og teknologiutvikling.
  • Høgskolesenteret i Kongsvingers skreddersydde kurs og studier tilpasset lokalt næringsliv.
  • 7sterke-klyngens nettverk som gir gründere tilgang til en stor base potensielle samarbeidspartnere og ressurser.
  • To lokale gründere sine fortellinger om oppstartserfaringer.

Program for kvelden:

Kl. 16.30-17.30 Vi byr på mat, drikke og mingling.
Kl. 17.30-18.30 Inspirerende foredrag og nyttig informasjon.
Kl. 18.30- Nettverksbygging og gode diskusjoner.

#treffes i Oslo er for gründere, etablerere, småbedrifter og tilbakeflyttere som vil ta med seg arbeidsplassen tilbake til Kongsvingerregionen.

#treffes er en arena for å tilegne seg verdifull kunnskap, knytte kontakter og bli en del av et støttende fellesskap. Vi håper du har anledning til å delta, og ser frem til å dele ettermiddagen med deg.

Antall plasser er begrenset, så meld deg på i dag for å sikre deg plass. Velkommen!

MELD DEG PÅ TIL ARRANGEMENTET HER!