Alle med interesse for landbruket ønskes velkommen til fagseminar i Storsalen i Tynset Kulturhus torsdag 16. november om fremtidens matproduksjon. Få med deg innlegg fra fagfolk innen landbruk som byr på fremragende kunnskap, og spennende inspirasjonsbønder som gir innblikk i sin gardsdrift. Det blir fokus på landbrukets muligheter ved bruk av ny teknologi, bærekraftig kjøttproduksjon og biologisk mangfold.

Klimaendringer, matmangel flere steder i verden og større krav til bærekraftig produksjon og matsikkerhet er viktige drivere for utvikling av ny teknologi for å fremstille næringsmidler fra jord til bord. For Fjellregionen handler det om å ta i bruk ny teknologi tilpasset fjellandbruket innen områder som blant annet droner, presisjonsjordbruk, bruk av satellittdata og maskinlæring for å optimalisere og effektivisere. Og skal det investeres i teknologi trenger bonden gode driftsplaner som gir lønnsomhet på bunnlinja og rasjonelle driftsbygninger for et moderne landbruk. Fjellandskapet i Norge er viktig for bevaring av biologisk mangfold og kulturlandskapet – vi ser på hvilken betydning biologisk mangfold har for enga.

Deltagelse er gratis og det vil bli servert smakfull mat basert på norske råvarer, i tillegg tilbys kostnadsfri inngang og omvisning på landbruksmaskinutstilling.

NB! Det er begrenset antall plasser, så vær rask med påmelding dersom du ønsker å sikre deg plass.

Påmeldingsfrist: 9. november 2023

PROGRAM (kommer senere)

PÅMELDING