Alle med interesse for landbruket ønskes velkommen til fagseminar i Storsalen i Tynset Kulturhus torsdag 16. november om fremtidens matproduksjon. Få med deg innlegg fra fagfolk innen landbruk og innovasjon som byr på fremragende kunnskap, og spennende inspirasjonsbønder som gir innblikk i sin gardsdrift.

Last ned Program for Fremtidens Matproduksjon 2023 eller se program under påmeldingsskjemaet lenger ned på siden.

Deltagelse er gratis og det vil bli servert smakfull mat basert på norske råvarer, i tillegg tilbys kostnadsfri inngang og omvisning på landbruksmaskinutstilling. NB! Det er begrenset antall plasser, så vær rask med påmelding dersom du ønsker å sikre deg plass.

Påmeldingsfrist: 13. november 2023

PÅMELDING

Påmeldingen er nå stengt.

Program

09.00 Oppmøte med kaffe/kake, mingling og besøk på stands

Konferansier: Liv Maren Mæhre Vold.

DEL 1: Bruk av ny teknologi kan bidra positivt til å møte noen av utfordringene som det norske fjellandbruket står overfor

09.30 Norske agritekbedrifter skaper ny teknologi for en mer bærekraftigutnyttelse av bioressurser til mat. Om landslaget for AgriFoodTech og hvordan dette kommer bonden til gode. Adm.dir. Frank Larsen, Klosser Innovasjon

09.50 Nofence leverer nye løsninger til beitenæringen.
Salgssjef Hanne Naastad, Nofence

10.05 Hvordan kan morgendagens løsninger for identifikasjon, sporing og overvåking bidra til dypere innsikt, økt lønnsomhet og bedre dyrevelferd? Commercial Manager Ståle Berre, Os ID

10.25 Fôring med fokus på bærekraft.
Utviklingssjef Margareth Opheim, Felleskjøpet Fôrutvikling

10.50 Presisjonslandbruk med droner – nå og i framtida.
Overingeniør landbruksteknologi Kristian Rindal, NIBIO

11.15 LUNSJ med lokal spekemat fra Nortura
Utstilling av landbruksmaskiner på Rådhusplassen

DEL 2: Skal man kunne investere i ny teknologi, må man først sikre seg lønnsomhet på bunnlinja

12.15 Forskrift om hold av storfe, overgangsordninger: krav om kalvingsbinge for båsfjøs med mer. Hva vil dette bety rent praktisk for deg som bonde? Ane Ingeborg, Høeg, Mattilsynet

12.35 Finansiering og tilskudd ved nybygg/restaurering. Betydning av gode driftsplaner.
Kunderådgiver landbruk Tom-Arild Fredriksen, Innovasjon Norge

12.55 Mitt prosjekt; Slik bygde jeg om gammelt fjøs til nytt ammekufjøs.
Bonde Lars Olav Harsjøen i Tynset

13.15 Hvordan bærekraft kan styrke bondens konkurranseevne.
Bærekraftsleder Cecilie Arnesen Hultmann, Nortura

13.45 KAFFEPAUSE

DEL 3: Fjellandskapet i Norge er viktig for bevaring av biologisk mangfold og kulturlandskapet. Hvordan finne en bærekraftig balanse mellom landbruk og bevaring av naturmangfold

14.05 FNs naturavtale skal følges opp med en ny nasjonal handlingsplan for natur. Hva vil dette bety for landbruket? Hvilke grep kan husdyrprodusenter gjøre? Rådgiver Rune Granås, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

14.25 Hva skal til for å lykkes med kastrerte okser på utmarksbeite?
Inspirasjonsbonde Marikken Røsholt, Landbrukets Økoløft

14.50 AVSLUTNING OG VEL HJEM

Arrangører: Klosser Innovasjon, Sparebank1 Østlandet, Statsforvalteren i Innlandet, Økologisk Norge, Nortura, Felleskjøpet, Alvdal kommune og Tynset kommune