Velkommen til informasjonsmøte om støtteordninger til forsknings- og utviklingsprosjekter for bedrifter i Kongsvingerregionen. På møtet vil representanter fra Norges forskningsråd og Innlandet fylkeskommune sette søkelyset på støtteordninger rettet mot prosjekt i tidlig fase og SkatteFUNN.

Kom og få informasjon om aktuelle støtteordninger, kriterier for å søke og inspirasjon fra prosjekteksempler og bedrifter som har gått løpet før. Det vil også gis mulighet for å booke én-til-én-møter for veiledning med aktørene etter seminaret. Etter møtet vil Norges forskningsråd også holde et kurs i SkatteFUNN for interesserte bedrifter.

AGENDA

Kl. 10.00 – 10.40 Forskning, utvikling og innovasjon i næringslivet: Hva, hvorfor og hvordan? Grønn fremtid Innlandet, FORREGION.

Kl. 10.40 – 11.30 Runde rundt bordet/rommet om prosjektidéer, spørsmål og svar, mulighet for én-til-én møter.

Kl. 11.30 – 12.00 Lunsj.

Kl. 12.00 – 13.00 SkatteFUNN-kurs for de som ønsker det.

Påmelding

Bli med på informasjonsmøte om mulige støtteordninger innen bærekraft og FoU