6.-8. november inviterer Hedmark Kunnskapspark og næringsklyngen Heidner Biocluster med gode samarbeidspartnere til Biotown 2018.

Arrangementet er en grønn konferanseuke med fokus på innovasjon og næringsutviklinginnen bioøkonomi, bioindustri og bærekraftig matproduksjon.

Årets Biotown består av tre arrangementer i Hamar, Kongsvinger og i Fjellregionen.
Land møter hav arrangeres 7. november på Hamar, og er en ny unik arena som knytter blå og grønn bioøkonomi sammen. Skal Norge nå ambisjonen om en mangedoblet verdiskapning innen bioøkonomi er økt samhandling mellom blå og grønn sektor avgjørende. Dette er bakgrunnen for at de fire nasjonale næringsklyngene innen grønn og blå bioøkonomi inviterer til «Land møter hav».
Heidner Biocluster representerer grønn bioøkonomi med fokus på økt verdiskaping i landbruksbasert bærekraftig matproduksjon, og innen blå bioøkonomi, representerer NCE Seafood Innovation Cluster, Blue Legasea og Biotech North, de ledende nasjonale miljøene innen henholdsvis sjømat, marine ingredienser og marin bioteknologi.

Skogen inn i fremtiden på Kongsvinger er en arena hvor gamle tradisjoner møter innovative løsninger og ny teknologi.
Norge har store skogressurser, men klarer å ta ut mindre verdiskapning av disse, relativt sett, enn både Sverige og Finland. Årets seminar vil vise hvordan vi kan skape større verdier ut av skogressursene, gjennom blant annet industrielt trebyggeri og videreforedling av Svensk halvfabrikat.Gjennom seminaret Best på Bærekraft i Fjellregionen vil vi vise hvordan bærekraftige løsninger kan implementeres i norsk landbruk, med fokus på innovasjon og inntjening. Utnyttelse av tomme driftsbygninger til ny næring, gårdspresentasjoner og ny teknologi innen nitrogenberikelse av husdyrgjødsel, er blant det som står på programmet. Det blir innlegg fra forskere, utviklere og bønder, samt kåring av årets nydyrker.

BILDE: Dette teamet er med på arrangere Biotown 2018 Fra venstre: Lars Gillund, Kristiane Haug Berg, Brit Rønning Johansen, Kjersti Wangen, Heidi Herredsvela, Ronny Olsson, Linn Dybdahl, Mali Hagen Røe, Frank Larsen