En spørreundersøkelse i Nord-Østerdal viser at 3 av 10 bedrifter allerede har permittert ansatte, og flere varsler at de vurderer permitteringer. Mange virksomheter går som før, men på nye måter, mens bygg og anlegg jobber på videre.

Torsdag 19. mars ble det gjennomført en større spørreundersøkelse blant en rekke bedrifter i Nord-Østerdal, som favner kommunene Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen.

Bak undersøkelsen sto Regionrådet for Fjellregionen, Rørosregionen Næringshage og Klosser Innovasjon. Dette med et ønske om å kartlegge konsekvenser og utfordringer hos lokale bedrifter, slik at vi sammen kan kvalitetssikre våre innspill og tiltak lokalt, og til fylkeskommunale og statlige myndigheter.

270 bedrifter fikk tilsendt spørreundersøkelsen med svært kort svarfrist, og 50 prosent av bedriftene tok seg tid til å svare på spørreundersøkelsen. Det er vi veldig godt fornøyde med.

Vi vil gjennomføre denne undersøkelsen flere ganger i løpet av kriseperioden, for å kunne ha et oppdatert bilde på situasjonen. Neste undersøkelse blir om to uker, torsdag 2. april.

Dette svarte bedriftene:

Spørsmål 1 til 6:
I hvilken grad har din bedrift opplevd følgende som en konsekvens av koronavirusspredningen?

1. Lavere etterspørsel eller kansellering av ordrer av produkter/tjenester?
Halvparten av bedriftene har per 19. mars opplevd lavere etterspørsel eller kansellering av ordrer av produkter/tjenester, mens den andre halvparten foreløpig er uberørt.

2. Leverandører som har varslet forsinkelser eller kansellering av leveranser?
Bedriftene i Nord-Østerdal er foreløpig lite berørt av at underleverandører ikke kan levere. Kun 20 prosent av bedriftene som har svart har leverandører som har varslet forsinkelser eller kansellering av leveranser, mens 60 prosent melder at de i mindre grad er berørt av dette.

3. Utfordringer med å oppfylle kontrakter eller å levere varer?
Etter en drøy uke med ulike korona-tiltak er det fortsatt halvparten av bedriftene i Nord-Østerdal som ikke opplever noen utfordringer med å oppfylle kontrakter eller å levere varer. Hver bedrift som har svart melder at de opplever utfordringer med å oppfylle kontrakter eller å levere varer

4. Alvorlige langsiktige økonomiske konsekvenser?
Undersøkelsen viser at det er en bekymring blant bedriftene for de langsiktige konsekvensene. Oppunder halvparten av bedriftene som har svart frykter eller har opplevd alvorlige langsiktige økonomiske konsekvenser.

5. Har fått tilstrekkelig informasjon fra myndighetene?
Halvparten av bedriftene som har svart melder at de har mottatt tilstrekkelig med informasjon fra myndighetene. Hver 4. bedrift er misfornøyd med informasjonen

6. At din bedrift har en beredskapsplan som ivaretar dagens situasjon?
Hver 4. bedrift har ikke en beredskapsplan som ivaretar situasjonen, mens 4 av 10 bedrifter har beredskapsplaner som de føler ivaretar dagens situasjon.

7. Hvilke konkrete tiltak har dere gjort i bedriften for å hindre spredning av korona-viruset?
Absolutt alle bedrifter har iverksatt ulike tiltak for å hindre spredning der mange har gått også lenger enn myndighetenes anbefalinger. Her nevner bedriftene utstrakt rengjøring, bruk av antibac, utstrakt bruk av hjemmekontor, at de følger myndighetenes anbefalinger. Noen har stengt bedriftslokalene, mens andre har fokus på håndvask, informasjon til ansatte, digitale møter, lunsj hver for seg, lunsj i bilen, slutt på selvbetjening, økt kommunikasjon om hygienetiltak til kunder samt økt bruk av netthandel.

8. Hvilke tiltak har dere gjort i bedriften for å kutte kostnader?
3 av 10 bedrifter har allerede permittert ansatte, og flere bedrifter varsler at de vurderer permitteringer. Mange virksomheter går som før, men på nye måter, mens bygg og anlegg jobber på videre. Ut fra svarene kommer det fram at handel og reiseliv er blant de bransjene som er hardest rammet.
4 av 10 bedrifter har ennå ikke satt i verk noen tiltak etter at korona-krisen oppsto.
Noen påpeker at de ikke har noe mer å kutte, noen kan ikke kutte pga. lovpålagte oppgaver, mens andre ikke har økonomiske utfordringer.
Mange bedrifter har vært veldig oppfinnsomme for å finne ulike sparetiltak: her nevner bedriftene kortere åpningstider, mindre markedsføring, de sparer strøm/skrur ned varmen, avbestiller abonnementer, har parkert firmabil, redusert forsikringer, utsatt betaling av husleie, forhandlet med banken om økt kassakreditt, de avspaserer og forhandler fram betalingsfristutsettelser.

9. Hva slags støtte eller hjelp kan være viktig for din bedrift?
Omtrent halvparten av bedriftene som har svart i undersøkelsen påpeker at økonomiske tiltak vil være viktig for dem i tiden framover. Det mange av bedriftene drar fram er behovet for økt likviditet ved for eksempel utsettelse av betalinger.
Andre tiltak som etterspørres er fart på planlegging og gjennomføring av investeringer, både offentlig og privat. I tillegg ønskes det ekstra fokus på å handle lokalt (også fra det offentlige).
Utfordringer med å skaffe arbeidskraft nevnes også fra flere bedrifter. Andre tiltak er lavere avgifter, hjelp til ansatte som må være hjemme med barn og behov for god rådgivning.

10. Hvilken bransje representerer din bedrift?
* Handel/service 31%
* IKT/data 3%
* Bygg/anlegg 25%
* Transport 3%
* Reiseliv 11%
* Landbruk 4,5%
* Industri 9%