Klosser Innovasjon har fått 1,3 millioner kroner fra Hedmark fylkeskommune til videreføring av prosjektet «Oppdrett av norsk røye – en næringsmulighet i Hedmark».

Klosser Innovasjon har som oppgave å bidra til etablering av kompetansearbeidsplasser i hele Hedmark. Gjennom røyeprosjektet har vi påtatt oss ansvaret for å bygge en ny næring i Innlandet.

Røyeprosjektet er en langsiktig satsing og forventes å gi et stort antall arbeidsplasser i hele fylket.

Oppdrettsanlegget for Arctic Red, det nasjonale avlsprogrammet på arktisk røyeligger i Rena, og i mai besøkte NRK oppdrettsanlegget. Innslaget på NRK kan du se her.