Et attraktivt og moderne reiseliv

Prosjektet har som mål blant annet å øke overnattingskapasiteten i Innlandet, skape flere opplevelsesprodukter tilrettelagt for internasjonal turisme, skape samarbeid mellom lokale næringsaktører.

Hva skal til for å tiltrekke seg gjester i dagens reiselivsmarked? Dette prosjektet hjelper frem nye reiselivopplevelser, både hos eksisterende og nystartede reiselivsbedrifter, gjennom solide og samarbeidende nettverk. Kanskje har du en idé, kanskje trenger du en? Prosjektet går over flere år.