Klosser Innovasjon arbeider sammen med Hedmark Fylkeskommune og Sparebankstiftelsen om å få til et såkalt presåkornfond i Hedmark. Fondets oppgave vil bli å tilby risikokapital i tidlig fase til ambisiøse gründere og bedrifter som har innovative ideer med stort vekstpotensial. Det er en ambisjon om å ha fondet etablert i løpet av 3. kvartal 2018.