En forutsetning for å lykkes med å skape vekst, er å styrke det regionale kompetansemiljøet. Kongsvingerregionen har derfor en ambisjon om at Kongsvinger skal bli en høgskoleby med sterke og spissede fagmiljøer.

Klosser Innovasjon har derfor fått ansvar for et prosjekt der målet er å skape flere nye høgskolestudier som er relevante for industri og næringsliv i Innlandet, med lokalisering av studiene på Kongsvinger. Både næringslivet, Høgskolen Innlandet, høgskolesenteret i Kongsvinger, fylkeskommunen og kommunene i regionen er aktivt med på satsningen.

Studier det har vært jobbet med er digital ledelse og business analytics som i regi av Høgskolen Innlandet nå er i gang ved Høgskolesenteret i Kongsvinger. Det andre studiet det jobbes med er bærekraftsøkonomi.

Bakgrunnen for at disse studiene er valgt er blant annet at Kongsvingerregionen tar mål av seg til å bli landets første, og deretter ledende, miljø innenfor industriell digitalisering- og bærekraftledelse.

Digitalisering og bærekraft henger nøye sammen. Bærekraftig næringsutvikling handler om å skape lønnsomme bedrifter som lager produkter og tjenester som også er bra for samfunnet og miljøet. Digitalisering og automatisering i industribedriftene, samlet i begrepet Industri 4.0, er avgjørende for å skape bærekraftighet både i den enkelte virksomhet og i felleskap for å nå FNs 17 bærekraftmål.

Les mer om studiet her: https://klosser.no/norges-forste-hogskolestudie-i-baerekraftsokonomi/