Innovasjonsløftet

Kan innovasjon læres? Det mener vi! Innovasjonsløftet er et kompetansehevende tiltak igangsatt at Klosser Innovasjon etter modell fra Ringerike og Hallingdal. Offentlig og privat næringsliv har deltatt på første runde i Kongsvingerregionen. Formålet er å lære seg innovasjon med praktisk tilnærming, samt skape oppbyggende og engasjert nettverk på tvers av bransjer. Innoco AS er kursleder og står for faglig innhold.