Helsebyen Kongsvinger

Prosjektet «Helsebyen Kongsvinger» etableres for å sikre at det i overføringen mellom Sykehuset Innlandet og Ahus etableres en forretningsmodell som styrker eksistensen til Kongsvinger sykehus, herunder muliggjør utvikling av eksisterende sykehusfunksjoner, utvikling av relevante spesialiseringer og tilrettelegger for fremtidsrettet samarbeid i kommunene i regionen knytte til helse.

HKP er har prosjektlederansvar på vegne av Kongsvinger kommunene.

Prosjektet har følgende mål:

 

Delmål 1: Sikre at Kongsvinger sykehus får sterke fagmiljøer i tillegg til lokalfunksjoner.

 

Delmål 2: Utvikle nye konsepter for pasientens helsetjenester, dvs. helhetlige behandlingsforløp med samhandling mellom kommuner og sykehus innenfor prioriterte områder.

 

Delmål 3: Øke opptaksområdet for lokale funksjoner (akutt- og elektive tilbud) ved å inkludere flere kommuner.

 

Delmål 4: Posisjonering og merkevarebygging av Helsebyen Kongsvinger

 

Delmål 5: Etablere et offentlig finansiert ”oppdrag” som utvikling-og kompetansesenter innenfor et helseområde med uløste nasjonale utfordringer.

 

Delmål 6: Berede grunnen for næringsutvikling innenfor helse og omsorg. Både muligheter for utbygging i området rundt sykehuset, og tjenester levert av private aktører og kommunen.