Helsebyen Kongsvinger

I forbindelse med at Kongsvinger sykehus overføres til Ahus har Klosser Innovasjon sammen med Norway Helthtec fått ansvar for et omfattende prosjekt hvor målet er å bidra til økt aktivitet ved Kongsvinger sykehus. Prosjektet ferdigstilles desember 2019.

Prosjektets fokusområder:

  • Mulige fagområder/ spesialistfunksjoner som kan legges til Kongsvinger sykehus
  • Bidra til å utvikle nye og bedre helsetjenester innenfor utvalgte områder (inkl. bli et nasjonalt helseprosjekt m/statlig finansiering)
  • Vurdere muligheten for etablering av et helsehus ved sykehuset
  • Merkevarebygging av Kongsvingerregionen som ”vertskap” for et universitetssykehus
  • Fremtidsrettet samhandling mellom regionkommunene og sykehuset