Byregionprosjektet - med mål om å skape økonomisk vekst i Kongsvingerregionen.

Prosjektet skal bidra til at kommunene, næringsliv, høgskole og andre aktører i Kongsvingerregionen jobber koordinert og målrettet for å skape arbeidsplassvekst i regionen.

Gjennom Byregionprogrammet er det initiert en rekke tiltak og prosjekter som skal bidra til å skape regional vekst. Klosser Innovasjon har prosjektlederansvaret for programmet på vegne av regionrådet og kommunene i Kongsvingerregionen. Blant tiltakene det jobbes med er blant annet koordinert myndighetskontakt, felles omdømmebygging og utvikling av vekstprosjekter i hele regionen. Arbeidet har bidratt til å snu arbeidspassnedgang til arbeidsplassvekst i 2016 og 2017.

 

Modell: Næringslivsstrategien for Kongsvingerregionen