Vi bidrar med prosjektledelse og spisskompetanse i ulike utviklingsprosjekter i Innlandet. Prosjektene er ofte etablert i samarbeid med lokale myndigheter med klare ambisjoner om vekst.