Bli én av oss! Klosser innovasjon, et av Norges ledende innovasjonsselskap, har nå to ledige stillinger. Dette som industriutvikler og som koordinator i innovasjonsavdelingen.

Dette er stillingene:

Klosser Innovasjon søker industriutvikler

Vil du være med på å skape ny industri og vekst i eksisterende industri? Klosser Innovasjon søker etter en person med bred industrikompetanse til vårt arbeid med innovativ industriutvikling.

I samarbeid med Klossers øvrige ressurser skal du gi nye og etablerte industribedrifter innovasjonsstøtte. Dette innebærer å bistå bedrifter med å definere gode innovasjonsprosjekter, prosjektutvikling og prosjektledelse, samt kobling mot relevante kompetansemiljøer.

Dette er en svært spennende stilling, der du skal bidra til å skape og realisere innovasjonsprosjekter i etablerte og nystartede industribedrifter med vekstpotensial og vekstambisjoner.

Stillingen krever at du har relevant industrierfaring innenfor et eller flere av følgende felt:

• produksjons- eller fabrikkledelse
• produksjonsteknikk
• prosessteknologi
• digitalisering og automatisering
• produktutvikling
• konsulent- eller rådgivningserfaring innenfor industri

Ansvar og arbeidsoppgaver:

• Dialog med industribedrifter om innovasjonspotensial og vekstmuligheter
• Rådgivning innen digitalisering, produktutvikling, produktivitetsforbedringer, logistikk, produksjonsprosesser og generell forretningsutvikling
• Nettverksbygging mot kompetansemiljøer, finansinstitusjoner, kapitalmiljøer og andre innovasjonsselskaper
• Tilrettelegging for / forarbeid til FoU-prosjekter med industribedrifter
• Utvikling og oppdatering av kompetanse, metoder og verktøy, ansvar for ulike kurs, arrangement og aktiviteter rettet mot bedriftene
• Lede innovasjonsprosesser
• Selvstendig bygge opp egen kundeportefølje med bedrifter

Vi søker etter en løsningsorientert relasjonsbygger med et relevant nettverk. Det vil legges vekt på evne til muntlig og skriftlig kommunikasjon. I tillegg vil evne til samarbeid med både kunder, samarbeidspartnere og kolleger vektlegges. Det forventes god samhandling med aktører innenfor næringsliv og offentlig sektor. Du må også trives med å ha mange baller i lufta.

Stillingen vil ha kontorsted i Hamar eller Kongsvinger, med arbeidsområde i hele tidligere Hedmark.

Søknadsfrist: 12. juni 2021
Søknader sendes til post@klosser.no

Lenke til utlysing på Finn.no

For mer informasjon om stillingen kontakt inkubatorleder Werner Melby (913 93 783)
eller daglig leder Kongsvinger Lars Gillund (976 88 496).

————————–

Klosser Innovasjon søker koordinator i innovasjonsavdelingen

Vil du være med på å utvikle vår kompetanse- og programaktivitet? Klosser Innovasjon søker en koordinator til vår innovasjonsavdeling i Hamar.

I samarbeid med Klossers øvrige ressurser skal du legge til rette for våre innovasjonsprogrammer og vår kursaktivitet. Du skal også jobbe fram nye programmer og delta som koordinator under ulike innovasjonsprogrammer og kurs.

Vi søker en person som er selvstendig, serviceinnstilt og strukturert, og som liker å koordinere og følge opp mange tråder. Kompetanse innen økonomi, markedsføring eller innovasjon er også en fordel. Noe jobbing på kveldstid i forbindelse med kurs må påberegnes. Du må ha god kjennskap til Microsoft Office og erfaring med rapportering. Erfaring med Visma eller andre programmer er en fordel.

Arbeidsoppgaver:

• Koordinering av programmer, kurs og nettverk
• Delta som koordinator på kurs og i nettverk med gründere, bedrifter og FoU-institusjoner.
• Delta i planlegging av nye programmer og jobbe fram disse
• Kommunikasjon med program- og kursdeltakere, oppdragsgivere og samarbeidspartnere
• Rapportering
• Basert på kvalifikasjoner vil det også være mulig med prosjektledelse på ett eller flere prosjekter

Personlige egenskaper:

God ordenssans, strukturert, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, løsningsorientert og positiv. Raskt kunne sette seg inn i nye temaer og prosjekter.

Ønskede kvalifikasjoner:

• Høyere utdanning
• Erfaring fra rapportering og koordinering evt. prosjektledelse
• Nyutdannede kan også søke

Stillingen vil ha kontorsted i Hamar.

Søknadsfrist: 12. juni 2021
Søknader sendes til post@klosser.no

Lenke til utlysing på Finn.no

For mer informasjon om stillingen kontakt innovasjonssjef Nis Valentin Nielsen (939 92 010).


Fakta om Klosser Innovasjon:

Klosser Innovasjon er et av landets sterkeste kompetanse- og innovasjonsmiljø som arbeider for å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i Innlandet i samarbeid med næringsliv, kompetanseinstitusjoner og virkemiddelapparatet. Klosser har kontorer i Hamar, Kongsvinger, Elverum, Tynset og Kirkenær. Våre medarbeidere bistår næringslivet aktivt med utviklingsprosjekter, forretningsutvikling, nettverksbygging, finansiering og rådgivning innenfor et bredt bransjespekter. Les mer på www.klosser.no