Styret og ledelse i Klosser Innovasjon

Adm. direktør Frank Larsen Tlf. 951 62 531
Styrets leder Thomas Breen
Styremedlem Håvard Kristian Bjor
Styremedlem Anne Gjerlaugsen Delphin
Styremedlem Åge Skinstad
Styremedlem Kari Andreassen
Styremedlem Mette Rønning, SIVA