Styret og ledelse i Klosser Innovasjon

Adm. direktør  Frank Larsen  Tlf. 951 62 531
Styrets leder   Nils Arne Nordheim  Tlf. 901 05 068
Styremedlem Thomas Breen Tlf. 479 75 340
Styremedlem  Åge Skinstad  Tlf. 480 58 057
Styremedlem  Anne Gjerlaugsen Delphin  Tlf. 926 61 138
Styremedlem  Håvard Kristian Bjor  Tlf. 920 95 991
Styremedlem  Mette Rønning, SIVA

© 2019 Klosser Innovasjon AS | Alle rettigheter forbeholdt | Levert i samarbeid med BITdesign.no