Styret og ledelse i Klosser Innovasjon

Administrerende direktør Frank Larsen Tlf. 951 62 531
Styrets leder Thomas Breen
Styremedlem Håvard Kristian Bjor
Styremedlem Benthe Løvenskiold
Styremedlem Åge Skinstad
Styremedlem Kari Andreassen
Styremedlem Mette Rønning, SIVA

Observatør for de ansatte: Stian Gulli Hanssen