Skogen inn i fremtiden 2021

Velkommen til konferansen Skogen inn i Fremtiden, hvor vi setter fokus på innovative løsninger og bærekraftige forretningsmuligheter ved bruk av tre. Målet er å stimulere til bærekraftig industrivekst basert på skog. Programmet består av fremoverlente industri- og næringsaktører og ledende forskningsprosjekter. Du kan delta digitalt eller fysisk på Høgskolesenteret i Kongsvinger. Fysisk deltakelse krever påmelding. Begrenset antall plasser.

Høgskolesenteret i Kongsvinger
11. november 2021. kl.10.00 - 15.00

Se opptaket fra digitale sendingen her.

Det blir debatter, spennende foredrag og ikke minst er det satt av god til samtaler mellom de som deltar fysisk på konferansen. Nytt av året er at konferansen er et samarbeid mellom Klosser Innovasjon, Norwegian Wood Cluster, BioValley, Bioeconomyregions in Scandinavia og den svenske klyngen Paper Province.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Det legges opp til et fysisk arrangement på Høgskolesenteret, hvor det blir servert en enkel lunsj, men deltakelse digitalt er også mulig.

Webinaret streames også direkte fra denne websiden.

Program

09.30–10.00:
Kaffe og mingling

10.00–10.15:
Velkommen til Kongsvinger:
Nytt næringsrettet forskningssenter
og innovasjon i industrien
v/ Lars Gillund
daglig leder, Klosser Kongsvinger

10.20–10.35:
Hvordan har automasjon
og kvalitet vært virkemiddel for
homesourcing av treindustri?
v/ Erik Nilsen
Adm.dir, Eskoleia

10.40–10.55:
Hvordan skapes nye bære­
kraftige produkter av tre med
stort markedspotensial?
v/ Steinar Lyseng
marked og innovasjonsleder,
Vyrk Trysil Interiørtre

11.00–11.15:
Hvordan kan Innlandet bygge
en biokullproduksjon som gir
både miljømessig og økonomisk
bærekraft?
v/ Bjørn Halvard Knappskog
CEO Arbaflame

11.20–12.20:
Lunsj og samtaler

12.20–12.35:
Er det mulig å etablere en bære­
kraftig komposittindustri basert
på tre og plastikk i Norge?
v/ Hugo Harstad,
Direktør for forretningsutvikling Norske Skog

12.40–12.55:
Hvordan få opp volum og ta større
markedsandeler med 4­etasjers
leilighetsbygg i tre?
v/ Knut Moe
daglig leder,
BoligPartner Trehusene

13.00–13.25:
Innovasjon innen skoglig
bio økonomi i Sverige
v/ Gunnar Hellerström
Paper Province og innovasjonssenteret
The Wood Region

13.25–13.50:
Pause

13.55–14.15:
Hva er mulighetene i forhold
til å utnytte resttre til nye
verdifulle produkter?
v/ Kristine Nore
Prosjektleder, SirkTRE

14.20–14.45:
Debatt om hvordan kan staten legge
til rette for økt industri basert på skoglige
bioressurser og hvordan kan vi utnytte
skogen for å lagre karbon?

Avslutning