Vi bidrar med prosjektledelse og spisskompetanse i ulike utviklingsprosjekter i Innlandet. Prosjektene er ofte etablert i samarbeid med lokale myndigheter med klare ambisjoner om vekst.

Grønn transport og logistikk

Vi arbeider med å utvikle gode transport- og logistikkløsninger som skal gi økt vekst i Innlandet.

Byregionprosjektet

Målet med Byregionprogrammet i Kongsvingerregionen er å fremme økonomisk vekst i regionen.

Helse Innlandet

I prosjektet “Helsebyen Kongsvinger” bidrar vi til økt aktivitet ved Kongsvinger sykehus.

Næringsrettet høyskole

Vi er med og skaper flere nye høgskolestudier som er relevante for industri og næringsliv i Innlandet.

Innovasjonsløftet

Kan innovasjon læres? Det mener vi! Innovasjonsløftet er et kompetansehevende tiltak igangsatt

Reiseliv

Prosjektet har som mål blant annet å øke overnattingskapasiteten i Innlandet

© 2019 Klosser Innovasjon AS | Alle rettigheter forbeholdt | Levert i samarbeid med BITdesign.no