WEBINAR OM STRØMSTØTTEORDNINGEN

For bedrifter som opplever at strømstøtteordningen er utfordrende å sette seg inn i, gjennomfører Klosser Innovasjon et webinar om støtteordningen. I webinaret går vi igjennom hva man må huske på når det skal leveres en søknad til ENOVA om strømstøtte

Klosser Innovasjon har sammen med 7sterke og Norsk Energi tidligere lansert et energikartleggingsprogram hvor man går dypere inn i arbeidet med energikartlegging og tiltaksplanlegging.

Strømstøtteordningen
Sammen med partene i næringslivet har Regjeringen kommet frem til en tiltakspakke for bedrifter som er spesielt utsatte på grunn av høye strømpriser.

24. november ble forskriften vedtatt med enkelte endringer og søknadsskjemaet ble tilgjengeliggjort på energitilskuddsordningen.no. Hensikten med strømstøtteordningen er å nå bredden av norsk næringsliv.

Hvilke bedrifter kan få strømstøtte?
Bedrifter med kostnader til strøm og fjernvarme, som utgjør mer enn 3 prosent av omsetningen kan søke om tilskudd og lånegaranti.

Unntaket er olje- og kraftbransjen, kraftintensive virksomheter og bedrifter som mottar tilskudd fra andre statlige støtteordninger. Eksempler på dette kan være landbruk, frivillige organisasjoner eller egne ordninger for husholdninger og boligselskap.

Hvordan søke om strømstøtte
Søknadsskjema for strømstøtte til bedrifter er utarbeidet av Enova og gjort tilgjengelig via energitilskuddsordningen.no. Her må regnskapstall med strømkostnader og omsetning for første halvår dokumenteres.

NB! Husk at søknaden ikke er sendt inn før revisor eller regnskapsfører har signert og godkjent søknaden.

Søknadsfristen er søndag 11. desember 2022.

SØK STRØMSTØTTE HER

Slik fungerer strømstøtteordningen
Den nye stømstøtteordningen er tredelt:

 1. Direkte og søknadsbasert tilskuddsordning som gir 25 prosent støtte for strømpris over 70 øre/kWh. Støtten krever at bedriften utfører en energikartlegging, for eksempel gjennom Enovas mal, og legger denne ved søknaden.
 2. Ytterligere støtte på 20 prosent for strømpris over 70/kWh dersom bedriften også forplikter seg til å gjennomføre ENØK-tiltak innen to år.
 3. Opptil 50 prosent tilskudd til ENØK-tiltaket, som utbetales ved gjennomført tiltak.

I tillegg finnes det en lånegarantiordning for å sikre likviditet. Øvre grense for lånebeløp settes til 50 mill. kroner per foretak/konsern.

Foreløpig innvilges strømstøtten for månedene oktober, november og desember i år.

Energikartleggingen skal gi en oversikt over hvilke energibærere foretaket benytter, energimengden som benyttes og kostnader knyttet til energibruken fordelt på energibærere. Foretakets energibruk skal fordeles på hovedposter som for eksempel bygningsoppvarming, belysning og prosesser.

Lånegarantiordning for utsatte bedrifter
De samme bedriftene som kvalifiserer til å motta strømstøtte kan også søke om banklån i forbindelse med høye strømkostnader. Denne ordningen forvaltes av Eksfin som da garanterer for nye banklån.

Det åpnes for å søke om lån i egen bank dersom produksjons- og industribedriften har så høy strømintensitet slik at strømkostnadene kan medføre en akutt likviditetsmangel.

Lånet har et tak på 50 millioner kroner, og kriteriet om minst 3% strømintensitet gjelder også her.

Lånegarantien innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet for nye banklån, og man kan søke om både lån og strømstøtte parallelt.

Opplysninger gitt i tilskuddssøknaden må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører og signeres av bedriftens ledelse (signaturberettiget).

Vil du vite mer om hvordan du søker? Bli med på webinar mandag 5.12. kl. 9.00-10.00.

Påmelding

Avsluttet


Inspirasjon til innovasjon

Bli med på en kveld som skal gi inspirasjon til innovasjon!

Her får du lære mer om hvordan du kan finansiere ditt prosjekt eller din oppstartsbedrift.
Og du får lære av folk som selv har vært gründere; hva bør du gjøre, og hva bør du unngå.

Den 15. november får du møte Mathias B. Haugen fra Innovasjon Norge og Kristian Bakke Haugen fra Klosser Innovasjon Inkubator.

Og lurer du på hvem som er hvem av tvillingene, så er Mathias til venstre på bildet og Kristian til høyre.
De to har tidligere jobbet sammen som gründere, og har erfart på kroppen hvordan det er å være gründer.

Har du spørsmål rundt ditt eget prosjekt? Både Mathias og Kristian vil sette av tid denne kvelden til en prat med deg.

Påmelding

Avsluttet

Mathias Bakke Haugen jobber mest med gründere i Innovasjon Norge, men også med IKT, reiseliv, mindre næringsmiddelbedrifter og lokalmatprodusenter. Mathias har selv vært gründer og har bakgrunn fra salgsarbeid. Hans nøkkelkompetanse er innfor forretningsutvikling og finansiering med master i markedsføring.

Kristian Bakke Haugen har en mastergrad i markedsføring fra Norges Markedshøyskole med spesialisering innen merkevarebygging. Han har befalsskoleutdanning fra Forsvaret og er kaptein av grad. I Klosser Innovasjon er Kristian inkubatorleder på Hamar, med ansvar for oppfølgingen av bedriftene. Han har erfaring fra egen gründerreise og har over flere år jobbet med markedsføring og kommunikasjon.

Har du spørsmål om arrangementet?

Kontakt:

Kristian Bakke Haugen

Stilling: Inkubatorleder
Telefon: 928 52 791
E-post: kristian@klosser.no

Kristian har en mastergrad i markedsføring fra Norges Markedshøyskole med spesialisering innen merkevarebygging. Han har befalsskoleutdanning fra Forsvaret og er kaptein av grad. Kristian er inkubatorleder med ansvar for oppfølgingen av bedriftene. Han har erfaring fra egen gründerreise, der han skapte et helt nytt produkt fra en enkel idé til et kommersielt produkt patentert i 12 land. Kristian har over flere år jobbet med markedsføring og kommunikasjon, og har vært med på å utvikle konsepter og kommunikasjonstiltak i ulike kanaler. Han er lidenskapelig opptatt av innovasjon og forretningsutvikling og ser etter enhver mulighet for forbedring og nyskaping. Å motivere personer til å finne, utvikle og kommersialisere morgendagens løsninger, er noe som driver han.

Kristian Bakke Haugen

Inkubatorleder
Telefon: 928 52 791

FREMTIDENS MATPRODUKSJON

ARRANGEMENTET ER FULLTEGNET
Alle med interesse for landbruket ønskes velkommen til fagseminar i Storsalen i Tynset Kulturhus 17. november om fremtidens matproduksjon.

Gå ikke glipp av fagfolk innen landbruk som byr på fremragende kunnskap, og spennende inspirasjonsbønder som gir innblikk i sin gardsdrift. Det blir også fokus på muligheter innen agritech, dyrehelse og grovfôr som bedrer bondens økonomi og trivsel.

Deltagelse er gratis og det vil bli servert smakfull mat basert på norske råvarer, i tillegg tilbys gratis inngang og omvisning på landbruksmaskinutstilling.

NB! Det er begrenset antall plasser, så vær rask med påmelding dersom du ønsker å sikre deg plass.

Se program her

PROGRAM:

 • 09:00 Innsjekk, kaffe og kaker
 • 09:30 – 10:00 Norsk matproduksjon fremover; utfordringer og muligheter – Jørn Rolfsen, direktør Landbruksdirektoratet
 • 10:00 –10:30 Hva ønsker fremtidens forbrukere og hvordan kan landbruket møte dette? – Karin Røhne, leder tilførsel og rådgiving Nortura
 • 10:30 – 11:00 Hvordan dyrke optimalt grovfôr – godt for dyra og sparte kraftfôrutgifter! – Rune Lostuen, produktsjef Felleskjøpet Agri
 • 11:00 – 11:30 Hvilke muligheter har du som bonde for å spare tid og penger med presisjonsteknologi – Marius Løfsted Elsetrønningen, produktsjef Felleskjøpet Agri
 • 11:30 – 12:30 Lunsj med lokal spekemat fra Nortura og mulighet for omvisning på landbruksmaskinutstilling på Rådhusplassen
 • 12:30 – 13:00 Erfaringer fra omlegging til økologisk melkeproduksjon – Stian Nylend, bonde Os i Østerdalen
 • 13:00 – 13:30 Et moderne fjøs med dyrevelferd i fokus, hvordan få lønnsomhet i store driftsbygningsinvesteringer – Karianne Telneset, inspirasjonsbonde Landbrukets Økoløft
 • 13:30 – 14:00 Kaffepause
 • 14:00 – 14:30 Sammenhengen mellom dyrevelferd, dyrehelse og bondens økonomi – Erik Georg Granquist, professor NMBU, Institutt for produksjonsdyrmedisin
 • 14:30 – 15:15 Dyrehelse og bondehelse går hånd i klov, et skråblikk på helsesituasjonen i landbruket – Syver Kyllingstad, veterinær og motivasjonsforedragsholder
 • 15:15 – 15:20 Avslutning og vel hjem

Det er ikke lenger mulig å melde seg på. Dette med bakgrunn i 200 påmeldte, og at arrangementet da er fulltegnet.

Har du spørsmål om arrangementet?

Ta kontakt!


WEBINAR: Biotown 2022 – AgriFoodTech

SPOL FREM: SELVE SENDINGEN STARTER PÅ O5:40
Problemer med sendingen? Prøv: Vimeo

Verden trenger mer mat produsert på en bærekraftig måte. Norske bedrifter kan sitte på deler av løsningen gjennom egenutviklet og unik teknologi for økt og bærekraftig matproduksjonen.

Biotown 2022 er et viktig steg videre i etableringen av landslaget for agrifoodtech. Du vil få høre hva som er unikt for noen av disse bedriftene, hvilke problemer de løser og hvilken teknologi de vil vinne verdensmarkedet med. Biotown er for deg som driver en bedrift innen agrifoodtech, arbeider med teknologiutvikling i feltet eller er investor som vil bli kjent med nye muligheter. Få med deg det nyeste innen både agritech og foodtech og bli med på denne spennende satsingen.

SE PROGRAMMET HER

Biotown 2022 er en tre timers direktesending fra Studio Biotown i Hamar kulturhus, med inviterte gjester på scenen og i salen.
Programleder for dagen er Olav Viksmo Slettan, mest kjent som radio- og TV-reporter i NRK.

Cirka-tider for ulike temaer (se PROGRAM ovenfor):
12.00: Velkommen
12.08: På full fart ut i verden
12.30: Presisjon = Bærekraft
13.00-13.20: Pause
13.20: Bruk av satellitt og flyvende traktorer
13.45: Inspirasjonsforedrag
14:10 – 14.50: Pause
14.50: Har AgriFoodTech-næringen de rette rammebetingelsene?
15.05: AgriFoodTech-landslaget – hva skal satsingen bidra til?
15:25: Kua – fra miljøversting til klimavenn?
15.45: Avslutning

Internasjonalt står jordbruk og matindustri midt i store utfordringer med skift i matvaner, befolkningsvekst og klimaendringer. Vi må få til store endringer for å møte kravene om matsikkerhet, økt selvforsyning og ikke minst bærekraftig matproduksjon. Entreprenører innen agrifoodtech tar utfordringen og vil forsøke å løse problemene ved å utvikle nye og avanserte teknologier. Dette er teknologier og løsninger innenfor mange områder som genredigering, nye proteinkilder, droner, vertikalt jordbruk, bruk av satelittdata og presisjonsjordbruk.

De nye bedriftene driver fram en radikal endring av vår matproduksjon både i jordbruket og i matindustrien – og det er en teknologidrevet endring. Norge har en rekke spennende bedrifter innen agrifoodtech som er på vei ut i det internasjonale markedet med ny teknologi og nye løsninger. Dette er bakgrunnen for initiativet Agrifoodtech Norway – hvor vi vil bidra til at disse bedriftene lykkes. Verden trenger nye løsninger og Norge trenger nye eksportinntekter.

Vi vil prøve å lære av Norges suksess innen idrett, og bygger derfor et landslag for agrifoodtech. Skal vi lykkes med et landslag må vi ha gode regionslag. Initiativtakere fra Innlandet, Trøndelag, Viken og Rogaland lanserte landslaget under Arendalsuka. Neste steg er derfor en «landslagssamling» for bedriftene, støttespillere og investorer under Biotown 2022 på Hamar 9. november.
Vi skal sammen skape en prestasjonskultur for å skape nye vinnere i et internasjonalt marked, for å gi norske bønder tilgang til de beste løsningene og for at vi alle skal få trygg og smakfull mat produsert på en bærekraftig måte.

Definisjoner:

 • Agritech: Teknologi brukt i jordbruket for å forbedre effektivitet og lønnsomhet på en bærekraftig måte
 • Foodtech: Teknologi brukt for å skape effektivitet, sikkerhet, lønnsomhet og bærekraft ved å designe, produsere, velge, levere og oppleve mat.

Dette er Biotown:
Biotown er en årlig konferanse og Klosser Innovasjon sin største arena for å fremme aktuelle temaer innenfor vårt satsingsområde bioøkonomi. Dette er en nasjonal og grønn møteplass for fagfolk innen næringsliv, forvaltning, politikk, landbruk, rådgiving og forskning. Konferansen arrangeres i år for åttende året på rad.

Våre samarbeidspartnere

Arrangører av Biotown 2022 er Klosser innovasjon og NCE Heidner Biocluster.
Partnere: T:lab, Aggrator inkubator Ås, Mære Landbruksskole og BioValley.


Har du spørsmål om arrangementet?

Kontakt: Tone Blixøen

Tone Blixøen

Stilling: Prosjektleder
Telefon: 413 14 891
E-post: tone@klosser.no

Tone har hovedfag i bioteknologi fra USA og Oslo, og i tillegg en MBA fra London. Hun har ledet flere prosjekter i Klosser Innovasjon som «Høgskole i Kongsvinger» og «Helsebyen Kongsvinger». For tiden er hun en av prosjektlederne på Klosser Innovasjons store satsning på landbasert oppdrett av røye. Her har hun hovedansvaret for å mobilisere fremtidige røyeoppdrettere, samt utrede marked og teknologi tilpasset denne målgruppen. Tone har selv vært gründer, jobbet med forskning og forretningsutvikling i internasjonale biotech-selskaper og vært rådgiver for næringsklynger og inkubatorer. Hennes faglige ekspertiseområder er innenfor bioøkonomi og helse. Tones fritidsinteresser er golf, «urban sketching» og feriereiser til alle verdens land.

Tone Blixøen

Prosjektleder
Telefon: 413 14 891