Yngve Sætre

Yngve Sætre

Stilling: Prosjektleder
Telefon: 984 40 665

Yngve er utdannet cand.agric. fra Norges Landbrukshøgskole (NMBU), med studieretning økonomi og ressursforvaltning og hovedkurs i landbrukspolitikk og nærings- og bygdeutvikling. Han har også 1. avdeling jus fra Universitetet i Oslo. Yngve har bred erfaring fra prosjektarbeid, strategiprosesser og offentlig forvaltning. Han har blant annet jobbet som landbrukssjef i Våler kommune, prosjektleder i Åsnes og Åmot kommune og kontraktrådgiver i Statens Vegvesen. I Klosser Innovasjon jobber han hovedsakelig med bioøkonomiprosjekter knyttet til jord-, skog- og naturressurser. Yngve bor i Elverum og er også engasjert i politikk. Han er representant både i formannskapet og i kommunestyret i Elverum kommune. Yngve har kontorsted Elverum hvor han jobber med næringsutvikling i Sør-Østerdal.