Elizabeth Wirsiy

Elizabeth Wirsiy

Stilling: Project assistant
Telefon: 463 71 128

Elizabeth er utdannet innen bioteknologi fra Høgskolen i Innlandet innenfor fagretningen kommersialisering av bioteknologi. Som prosjektassistent er hun ansvarlig for datainnsamling og prosjektskriving, samt at hun utfører andre oppgaver som følger med. Elizabeth har erfaring fra søknader om finansiering av kompetanse- og bevisstheving og sirkulærøkonomi-prosjekter. Hun bidrar til ulike faser i utviklingsprosjekter innen bioteknologi og bioøkonomi. Hun deltar blant annet i et Interreg-prosjekt om insekter til bruk i fôr og mat. Elizabeth utfører også administrative oppgaver i klyngen etter behov. På fritiden liker hun å lage mat, hun prioriterer frivilligarbeid med barn og er kreativ med ord.

© 2019 Klosser Innovasjon AS | Alle rettigheter forbeholdt | Levert i samarbeid med BITdesign.no