Din guide til gode råd og krisepakker

Nyhetsflommen er enorm i forhold til koronaviruset. Det kan være vanskelig for deg som har egen bedrift eller som er gründer i Innlandet, til enhver tid å finne riktig og relevant informasjon.

Derfor samler Klosser Innovasjon de viktigste kildene for deg som er næringslivsaktør. Hvilke tiltakspakker tilbys? Hva er gjeldende regler?

Her vil du finne oppdatert informasjon og nyheter fra de ulike aktørene.

Vi ønsker en oversikt over utfordringene bedrifter i Innlandet står overfor, slik at vi kan gi mer målrettet informasjon og veiledning. Er det områder eller temaer du savner bedre informasjon om?

Fyll ut kontaktskjemaet her

Har du spørsmål rundt din bedrift? Enten så svarer vi deg eller så videreformidler vi din henvendelse til 1. linjetjenesten i din kommune. Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor:
*
*
*
*
*
*

Her kan du søke på Kompensasjonsordningen

Regjeringens koronavirus-nettside favner ulike tiltak og krisepakker:

Les mer

Folkehelseinstituttet har en samleside for informasjon, nyheter og rapporter rundt korona-viruset:

Les mer

Fylkesmannen i Innlandet legger ut jevnlige oppdateringer på denne siden:

Les mer

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) legger ut sin råd og nyheter her:

Les mer

Organisasjonen Virke har samlet de viktigste krisetiltakene her:

Les mer

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har samlet nyheter og råd her:

Les mer

NAV har samlet informasjon til arbeidstakere, arbeidsgivere eller selvstendig næringsdrivende:

Les mer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gode råd rundt hjemmekontor og digital sikkerhet:

Les mer

Se kort hva ordninger for kompensasjon ved stort omsetningsfall, garantilån og obligasjonslån går ut på, hvem de er for og hvilke betingelser som gjelder.

https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/kontantstotte–og-laneordningene-i-et-notteskall/


Permitteringer

Arbeidstilsynet om permittering
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permittering/

NHO
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

NAV
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

NAV har laget en informasjonsvideo for arbeidsgivere om permitteringer:
https://vimeo.com/398208025

Støtteordninger

Her ligger en samleoversikt for Innlandet fylkeskommune sine tilskudd til næringsutvikling:
https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/naringsutvikling/

Innlandet fylkeskommune har en egen støtteordning for reiselivet med søknadsfrist 30. april. Her kan destinasjonsselskap, samarbeidende bedrifter o.l. søke støtte til utviklingstiltak:
https://www2.regionalforvaltning.no/Stotteordning/ShowStotteordningJS.aspx?Stotteordning_Id=WZwHlZOCUDM%3d&Utskrift=1

Innlandet fylkeskommune med støtteordningene med søknadsfrist 30. april: Bedriftsintern opplæring (23. april), Landbruk, Reiseliv, Bioøkonomi, industri, teknologi og kreative næringer og Økt sysselsetting og kompetanse:
https://www2.regionalforvaltning.no/Startside/VelkommenStotteordning.aspx?Forvalter=Innlandet%20fylkeskommune

Innovasjon Norge tilbyr 10 timer gratis mentor for gründer-bedrifter og innovative bedrifter som trenger akutt hjelp:
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-bedrift/radgivning-for-oppstart-av-bedrift/fa-en-mentor/

Forskningsrådet om Skattefunn og krisetiltak:
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/forskningsradet-tar-grep-for-a-hjelpe-naringslivet-under-koronakrisen/?utm_campaign=23-03-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis

En ny ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. De skal også sikres sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4.
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset

Dagpenger når du er permittert
https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert

Du kan søke om forskudd på dagpenger
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/du-kan-soke-om-forskudd-pa-dagpenger-neste-uke

NHO Reiseliv med mye info til bransjen
https://www.nhoreiseliv.no/

Har du økonomiske utfordringer som følge av Korona-pandemien er det anledning til å søke avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/

Stiftelsen Fritt Ord med 40 millioner kroner til kreative næringer (søknadsfrist 30. april):
http://www.frittord.no/aktuelt/koronakrisen-fritt-ord-med-40-millioner-ekstra-til-prosjekter/

Innfører dobbelt så mange dager med omsorgspenger:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldres-rett-til-omsorgspenger-dobles/id2694342/

Norges Bondelag gir tips til bønder som er avhengige av utenlandsk arbeidskraft
https://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset/tips-til-bonder-som-arbeidsgivere

Regionale tilretteleggingsmidler (tidligere UT-midler) har søknadsfrist 30. april. Ordninga retter seg ikke mot enkeltbedrifter, men organisasjoner og samarbeid, kommuner og FoU-institusjoner:
https://www2.regionalforvaltning.no/Stotteordning/ShowStotteordningJS.aspx?Stotteordning_Id=yaFbBqcrWQI%3d&Utskrift=1

Ny ordning som gjør det mer lønnsomt for permitterte å ta jobb i landbruket:
https://www.nhomd.no/arbeidsforhold-og-tariff/nyheter/2020/-god-losning-som-vil-flytte-arbeidskraft/

Spørsmål og svar om korona og landbruket:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sporsmal-og-svar-om-korona-og-landbruket/id2694840/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2017.04.2020&utm_content=Mat,%20fiske%20og%20landbruk%20og%20Aktuelt%20fr%C3%A5%20Landbruks-%20og%20matdepartementet

Dette er krisetiltakene Innovasjon Norge tilbyr til bedrifter:
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/

Regjeringens tiltakspakker

For å styrke bedriftens konkurransekraft, omstilling og verdiskaping under og etter koronakrisen, kan bedriften få støtte til innovasjonsprosjekter.
https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/fa-stotte-til-forsknings–og-utviklingsarbeid-i-bedriften/

27.mars la regjeringen frem en krisepakke som var særlig rettet mot oppstarts- og vekstbedrifter, og 29. mai fulgte regjeringen opp med nye tiltak.
https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/tiltakspakke-for-grundere-og-vekstbedrifter/

Staten har etablert en midlertidig ordning der bedrifter kan få tilskudd for å ta egne permitterte arbeidstakere tilbake i jobb.
https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/tilskuddsordning-for-arbeidsgivere-ved-avbrutt-permittering/

Stortinget har vedtatt en ordning med kompensasjon til bedrifter med stort omsetningsfall, i månedene september 2020 til februar 2021.
https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/kompenasjonsordningen/

Stortinget har derfor vedtatt en tilskuddsordning for bedrifter som har merkostnader som følge av innreisekarantene i forbindelse med covid-19. De nærmere reglene vil bli fastsatt i forskrift på et senere tidspunkt.
https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/tilskuddsordning-for-bedrifter-med-utgifter-til-innreisekarantene/

Regjeringen har etablert en tilskuddsordning på 250 millioner kroner for reiselivsnæringen til å gjennomføre omstillingsprosjekter som gjør dem i stand til å opprettholde et kundegrunnlag, samt tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet. Det er ikke krav til innovasjonshøyde i prosjektet. Du må kunne dokumentere minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene juni, juli og august sammenlignet med samme periode i fjor for å kunne søke. Søknadsfrist er 15. september 2020:
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/ny-tilskuddsordning-for-reiselivsnaringen/?fbclid=IwAR2JSZGb4-jGo7bBQQuv8YQbXHX2vEeMX_9yrodDAMJ-TYgwU0VBecI0Vmg

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-kompensasjonsordningen/id2721709/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2001.07.2020&utm_content=N%C3%A6ringsliv%20og%20%C3%98konomi%20og%20budsjett

Her kan du søke på Kompensasjonsordningen:
https://kompensasjonsordning.no/

Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/midlertidig-ordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-som-mister-inntekt-pa-grunn-av-koronautbruddet

Foretak som har minst 30 % omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30–omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/

NHO om Statens garantiordning for lån til bedrifter:
https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/statens-garantiordning-for-sma-og-mellomstore-bedrifter/

Les mer på NHOs spørsmål & svar-side om kompensasjonsordningen:
https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/kompenasjonsordningen/

Regjeringen med tilskudd til unge vekstbedrifter:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronavirusutbruddet/id2695404/

Regjeringen vil dekke bedrifters faste kostnader:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-dekke-faste-kostnader-for-a-redde-arbeidsplasser/id2695340/

Dette er NHOs oversikt over tiltak som skal dempe krisen for bedrifter:
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/krisepakker-tiltak-for-bedrifter/

Regjeringen og partiene på Stortinget er enige om et forlik for en krisepakke for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset.
Les hva NHO skriver: https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/nye-permitteringsregler-i-2020–regjeringens-tiltakspakke/

Ny krisepakke til små og mellomstore bedrifter:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-koronatiltak-for-a-bedre-likviditeten-til-norske-bedrifter/id2694564/