Din guide til gode råd og krisepakker

Nyhetsflommen er enorm i forhold til koronaviruset. Det kan være vanskelig for deg som har egen bedrift eller som er gründer i Innlandet, til enhver tid å finne riktig og relevant informasjon.

Derfor samler Klosser Innovasjon de viktigste kildene for deg som er næringslivsaktør. Hvilke tiltakspakker tilbys? Hva er gjeldende regler?

Her vil du finne oppdatert informasjon og nyheter fra de ulike aktørene.

Vi ønsker en oversikt over utfordringene bedrifter i Innlandet står overfor, slik at vi kan gi mer målrettet informasjon og veiledning. Er det områder eller temaer du savner bedre informasjon om?

Fyll ut kontaktskjemaet her

Har du spørsmål rundt din bedrift? Enten så svarer vi deg eller så videreformidler vi din henvendelse til 1. linjetjenesten i din kommune. Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor:
*
*
*
*
*
*

Regjeringens koronavirus-nettside favner ulike tiltak og krisepakker:

Les mer

Folkehelseinstituttet har en samleside for informasjon, nyheter og rapporter rundt korona-viruset:

Les mer

Fylkesmannen i Innlandet legger ut jevnlige oppdateringer på denne siden:

Les mer

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) legger ut sin råd og nyheter her:

Les mer

Organisasjonen Virke har samlet sine nyheter her:

Les mer

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har samlet nyheter og råd her:

Les mer

NAV har samlet informasjon til arbeidstakere, arbeidsgivere eller selvstendig næringsdrivende:

Les mer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gode råd rundt hjemmekontor og digital sikkerhet:

Les mer

Støtteordninger

Forskningsrådet om Skattefunn og krisetiltak:
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/forskningsradet-tar-grep-for-a-hjelpe-naringslivet-under-koronakrisen/?utm_campaign=23-03-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis

En ny ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. De skal også sikres sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4.
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset

Dagpenger når du er permittert
https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert

NHO Reiseliv med mye info til bransjen
https://www.nhoreiseliv.no/

Har du økonomiske utfordringer som følge av Korona-pandemien er det anledning til å søke avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/

Stiftelsen Fritt Ord med 40 millioner kroner til kreative næringer:
http://www.frittord.no/aktuelt/koronakrisen-fritt-ord-med-40-millioner-ekstra-til-prosjekter/

Innfører dobbelt så mange dager med omsorgspenger:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldres-rett-til-omsorgspenger-dobles/id2694342/

Norges Bondelag gir tips til bønder som er avhengige av utenlandsk arbeidskraft
https://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset/tips-til-bonder-som-arbeidsgivere

Regjeringens tiltakspakker

Regjeringen med tilskudd til unge vekstbedrifter:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronavirusutbruddet/id2695404/

Regjeringen vil dekke bedrifters faste kostnader:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-dekke-faste-kostnader-for-a-redde-arbeidsplasser/id2695340/

Dette er NHOs oversikt over tiltak som skal dempe krisen for bedrifter:
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/krisepakker-tiltak-for-bedrifter/

Regjeringen og partiene på Stortinget er enige om et forlik for en krisepakke for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Dette vedtas torsdag 19. mars.
Les hva NHO skriver: https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/nye-permitteringsregler-i-2020–regjeringens-tiltakspakke/

Ny krisepakke til små og mellomstore bedrifter:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-koronatiltak-for-a-bedre-likviditeten-til-norske-bedrifter/id2694564/

© 2019 Klosser Innovasjon AS | Alle rettigheter forbeholdt | Levert i samarbeid med BITdesign.no