Klyngesamarbeid

Industriklyngen 7sterke har satt i gang et arbeid for å få Arena-status innen utgangen av 2019. Klosser Innovasjon har på vegne av 7sterke prosjektlederansvaret for Arena-søknaden. Klosser Innovasjon er også sekretariat for 7sterke.

Norwegian Innovation Clusters er et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskapning gjennom bærekraftig innovasjon.  Programmet har tre modenhetsnivåer hvor Areana-programmet er første nivå. Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge er programeiere.

Arena-programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale klynger. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samspill og samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsaktører og offentlige utviklingsaktører.

Jan Egil Melby er klyngeleder for 7sterke, og ansvarlig for denne spennende satsingen.

 

Kort om 7sterke

7sterke symboliserer felleskap og samarbeid mellom industribedriftene i de 7 kommunene i Sør-Hedmark. Industriklyngen skal påvirke regional næringsutvikling og politikk, skape regional attraksjon, stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling, og markedsføre Sør-Hedmark som industriregion.

7sterke ble etablert av industrien i regionen i 2007, og består i dag av 60 medlemsbedrifter. Disse omsetter for til sammen ca 8mrd og har ca 4000 ansatte. Erik Platek, adm.dir i Schütz Nordic AS er styreleder for 7sterke.

En viktig del av aktiviteten i 7sterke foregår i de fire nettverkene:

  • Produksjonsnettverket, ledes av Jan Roger Broen, fabrikksjef på Mapei AS.
  • HR nettverket, ledes av Ole Enok Skjellestad, HR-sjef i Maarud AS.
  • Markedsnettverket, ledes av Jannicke Mykkestue, markedssjef i Eskoleia AS.
  • Bærekraftnettverket, ledes av Kjersti Wangen, daglig leder i Klosser Innovasjon AS.

7sterkes produksjonsnettverk er et fagforum på tvers av bedriftene. Nettverkets aktivitet har i de siste årene basert seg på utvikling av leveransekjeden via lean manufacturing, samt kompetanseheving innenfor lean ledelse.

Målet med dette er og styrke konkurransekraften til bedriftene. Målgruppen er alle som arbeider innenfor produksjon og logistikk.

7sterkes HR-nettverk er en arena for deg som arbeider med HR og ønsker å jobbe målrettet og seriøst med blant annet personal, organisasjon, ledelse og kompetanseutvikling.

7sterkes markedsnettverk har som målsetting å øke synligheten, kompetansen og konkurransedyktigheten for den enkelte bedrift, gjennom samarbeid på tvers av bransjer.

Målgruppen er markeds- og salgsansvarlig i bedriftene.

© 2019 Klosser Innovasjon AS | Alle rettigheter forbeholdt | Levert i samarbeid med BITdesign.no