Samarbeid mellom bedrifter og kunnskapsmiljø gir økt verdiskapning. Derfor fasiliterer vi NCE Heidner Biocluster og industriklyngen 7sterke.

Klyngen består av nærmere 50 bedrifter og forskningsinstitusjoner innen verdisirkelen fra gener til mat til restressurser, og utgjør samlet en omsetning på over 60 mrd kroner

Vi bistår industriklyngen 7sterke i søkeprosessen mot Arena-status i 2019. Klosser Innovasjon er også sekretariat for 7sterke.

© 2019 Klosser Innovasjon AS | Alle rettigheter forbeholdt | Levert i samarbeid med BITdesign.no