Samarbeid mellom bedrifter og kunnskapsmiljø gir økt verdiskapning. Derfor fasiliterer vi NCE Heidner Biocluster og industriklyngen 7sterke.

NCE Heidner Biocluster er Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon.

Vi bistår industriklyngen 7sterke i søkeprosessen mot Arena-status i 2019. Klosser Innovasjon er også sekretariat for 7sterke.

© 2019 Klosser Innovasjon AS | Alle rettigheter forbeholdt | Levert i samarbeid med BITdesign.no